13 oktober: Samråd om utbyggnad av Danvikshem

13 oktober är det dags för ett samråd om att bygga ut Danvikshem, alltså projektet om att bygga fler bostäder i anslutning till den anrika byggnaden.

Danvikshem
Danvikshem sett från Danvikshemsvägen

Ett förslag till detaljplan togs fram 2005, men processen fick avbrytas. Många grannar protesterade mot planerna. Även Länsstyrelsen påpekade att riktintressen för kulturmiljön kan skadas.

Nacka kommun, HSB bostad och Danvikshem har därför omarbetat förslaget: färre bostäder (c:a 100 lägenheter för åldersgruppen 55-plussare samt åtta lägenheter i parvillor), ett gruppboende med c:a 30 platser snart nedanför sjukhemmet, större vikt på bebyggelsens och den yttre miljöns gestaltning.

Förslaget kommer att presenteras på ett samrådsmöte, torsdag den 13 oktober 2011, kl 18.00 i Vilans skolas matsal, Danvikshemsvägen 4. En information om planförslaget kommer att hållas kl. 19.00-19.30 med möjlighet att ställa ställa frågor.

Övrig tid är det öppet hus. Under öppet huset kommer förslaget visas på skärmar och frågor kan ställas till medverkande tjänstemän och konsulter i projektet.

>> Läs mer i Stadsbyggnadsnytt september 2011
>> Läs förslaget till detaljplanen samt hur du lämnar in synpunkter

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: