Svindersvik herrgård, Marinstaden Nacka & Ryssbergen urskog

Utsikt från Trolldalen mot Svindersviken och Nacka Forum

Svindersvik herrgård, Marinstaden Nacka, Ryssbergen urskog, fyra båtklubbar, en populär strandpromenad till Nacka strand fina naturupplevelser & mycket mer hittar du runt Svindersviken.

Svindersvik – hur fick viken sitt namn?

Ursprungligen hette Svindersviken Finnsviken. Viken fick sitt nuvarande namn efter Johan van Swindern, en holländsk köpman som kom till Sverige 1629. Van Schwindern fick tillstånd att anlägga ett beckbruk invid dagens Svindersvik herrgård.

Men det är oklart om beckbruket någonsin uppfördes. Däremot hade han ett beckbruk intill Finnboda. Först på 1720-talet byggdes också ett beckbruk på Svindersvikens norra kaj. På gamla kartor ser man också lite andra stavningar som Svindensvik eller Svindelsvik.

Svindersviken, Hästholmen och västra Sicklaön på en karta från 1774
Svindersvik, Hästholmen och västra Sicklaön på en karta från 1774

Svindersvik i olika delar

Visionen är att skapa en strandpromenad från Danvikstull till Nacka strand längs med hela Svindersvik. Viken består av följande delar:

 • Oceankajen, Sillkajen och Södra kajen på Kvarnholmen
 • Gäddviken nedanför Finnberget
 • Trolldalsviken nedanför Henriksdalsberget
 • Dockan i innersta delen av viken
 • Svindersvik herrgård med Villa Kullen nedanför Alphyddan och Finntorp
 • Nacka båtklubb
 • Marinstaden i Ryssviken
 • Ryssbergens urskog
Strandpromenad runt Svindersviken
Strandpromenad runt Svindersvik

Svindersviks början: Oceankajen, Sillkajen och Södra kajen

Efter att Hästholmssundet mellan dagens Kvarnholmen och Gäddviken fylldes igen år… blev kajerna på Kvarnholmens södra sida en del av Svindersviks norra strand.

Under de sista åren av 1930-talet började Kooperativa förbundet anlägga en sillindustri, en oljehamn och så småningom en liten smöroljefabrik på Kvarnholmens södra kaj. 1962 tillkom också utskjutande Oceankajen av armerad betong efter ritningar av Sentab genom R. Lindberg. Den mest spektakulära byggnaden, s.k. Saltkyrkan, revs tyvärr för 10 år sedan.

På kajerna bygger JM och Peab 700 bostäder. Vid Oceankajen ska ett flytande badbassäng förtöjas. Närmare Gäddviken ska en småbåtshamn skapas.

Nu rivna sillmagasinet (s.k. saltkyrkan) på Kvarnholmens södra kaj, Nacka
Nu rivna sillmagasinet (s.k. saltkyrkan) på Kvarnholmens södra kaj, Nacka

Gäddviken

Nästa del av norra stranden runt Svindersviken kallas för Gäddviken där Dramatens & Operans ateljéer och en tidigare disponentbostad står. I Gäddviken låg tidigare en superfosfatfabrik och på samma ställe senare även Kooperativa Förbundets kafferosteri.

Marinarkeologer hittade ett antal båtvrak här, bl.a. efter Louise Adelaide som exploderade här i början av 1900-talet.

G E Sundin öppnade ett skutvarv här 1914 som var i gång till slutet av 1950-talet. 1991 – 2015 låg här Virgula varvet.

Operans och Dramaten ateljéer i Gäddviken
Operans och Dramaten ateljéer i Gäddviken

Trolldalsviken

Nästa del av stranden runt Svindersviken utgörs av en gång- och cykelväg som har sprängts mellan skogen Trolldalen på Henriksdalsberget och tre båtklubbar på stranden: Finnboda båtklubb, Seglings Sällskapet Gäddviken och Svindersviks båtklubb.

På kartor från 1700-talet kallades den här delen av viken för Trolldalsviken.

Trolldalen ovanför Svindersviks båtklubb
Trolldalen ovanför Svindersviks båtklubb

Svindersviks innersta del: Dockan

Svindersvikens innersta del kallas för Dockan. Här låg för flera hundra år sedan en krog med samma namn. I början av 1900-talet var dockan en stor av- och omlastningsplats för petroleumprodukter från fartyg. Saltsjöbanan hade därför fram till 1964 en station här. Därefter öppnade en skrothandel på platsen.

Idag används Dockan mest för att mellanlagra sprängsten från t.ex. utbyggnaden av Tvärbanan och utvidgningen av Henriksdals reningsverk.

Dockan i innersta delen av Svindersviken
Dockan i innersta delen av Svindersviken

Svindervik herrgård

Svindersvik herrgård nedanför dagens Alphyddan och Finntorp ritades av Sveriges store rokokoarkitekt Carl Hårleman på 1740-talet. Det var tänkt som sommarnöje åt den förmögna handelsfamiljen Grill. Två somrar bodde riksrådet Carl Gustaf Tessin här.

1780 såldes egendomen vidare till Charlotta de Geer och hamnade efter flera ägarbyten 1863 i händerna på sidenfabrikören K.A. Almgren. Han roddes in varje dag in till staden av dalkullor. På 1940-talet överläts Svindersvik herrgård till Nordiska museet.

Svindersvik herrgård består av en huvudbyggnad, en köksflygel, en paviljong med stor festsal samt små röda hus till tjänare, hästar och vagnar. På väggarna finns kinesiska rispapperstapeter med ostindiska blomstermönster. Möblerna är från 1700-talets slut.

Svindersvik herrgård
Svindersvik herrgård

Svindersvik paviljong med landets högsta kakelugn

Den uppfördes runt 1750 och byggdes om på 1780-talet. Ombyggnaden skulle bli en överraskning åt Gustav III vid ett av hans besök hos Catharina Charlotta De Geer – slottets dåvarande ägarinna.

I paviljongen finns en festsal med dekorerade väggar och troligen landets högsta kakelugn samt ett gästrum.

Paviljongen vid Svindersvik herrgård
Paviljongen vid Svindersvik herrgård

Trädgården vid Svindersvik herrgård

Lustträdgården är full av knotiga äppelträd från 1700-talet. Den är symmetriskt indelad i fyra kvarter. Ett 60-tal träd bär ännu idag frukt trots att många träd är ihåliga.

Här växer också Svindersviksrosen med nästan rödvitrutiga blommor. Trädgården är omgiven av ett staket med vackra järnsmidesgrindar från 1770-talet. En del av slottets park har dock gått åt vid bygget av Värmdöleden.

Trädgårdsmästare i historiska kläder i trädgården vid Svindersvik gård
Trädgårdsmästare i historiska kläder i trädgården vid Svindersvik gård

Villa Kullen inspirerade Astrid Lindgren

Villa Kullen intill Svindersvik herrgård är en trävilla i schweizisk stil som byggdes 1879/80 på uppdrag av Oscar Almgren, son till sidenfabrikören Knut August Almgren som hade köpt Svindersvik. Här finns stora sällskapsrum, kakelugnar, glasdörrar och en stor glasveranda.

Villa Kullen användes som sommarbostad av Almgrens och andra kändisar fram till mitten av 1900-talet då Nordiska museet tog över Svindersvik herrgård. Almgrens odlade grönsaker här och sålde till sina egna anställda. Nordiska museet sålde Villa Kullen vidare till privatpersoner.

Huset gav Astrid Lindgren inspiration till Villa Villekulla i Pippi Långstrum.

Villa kullen vid Svindersviken och Svindersberg intill Finntorp sett från Trolldalen
Villa kullen vid Svindersviken och Svindersberg intill Finntorp sett från Trolldalen

Svindersviks brygghus

I ett av slottets röda bihus vid Svindersvikens vatten ligger Svindersviks brygghus som har öppet under de varmare månaderna. Här kan du äta lunch, fika eller hålla privata tillställningar. Svindersviks brygghus gästas ibland av körer och teater för barn & vuxna. Läs om fler caféer & restauranger i trakten…

Svindersvik brygghus
Svindersvik brygghus

Marinstaden Nacka i Ryssviken

Marinstaden Nacka ligger mellan Svindersvik herrgård och Ryssbergen. Den här delen av Svindersviken kallas för Ryssviken. Här fanns det tidigare en depå för fotogen, där man lastade om fotogen från lastfartyg till hästvagnar.

Ryssviken användes även som kyrkogård för båtar, däribland ryska pontoner som användes av röda armén för att passera vattendrag. Området har därför fått namnet Lilla Murmansk. Åse Fougner producerade 2003 – 2007 en dokumentär om Ryssviken. Den berättar om grannarna som bodde här i husbåtar, trålare och pråmar innan området projekterades för bostadsprojektet Marinstaden.

Efter att Ryssviken tömdes på skrot började man skapa bostadsområdet Marinstaden Nacka här. Den består av brf Sjöhuset – ett av Thomas Sandell ritat bostadshus med 45 lägenheter på fast mark. I Marinstadens vatten finns också ett 20-tal sjövillor på Svindersvikens vatten.

Sjöhuset i Marinstaden fotat från Ryssbacken
Sjöhuset i Marinstaden fotat från Ryssbacken

Ryssbergen urskog & naturreservat ovanför Svindersviks ände

Efter Marinstaden ligger urskogen Ryssbergen, en hällmarkstallskog på c:a 30 ha. Många tallar här är upp till 370 år gamla och upp till 300 cm i omkrets. Det finns också våtmarker och inslag av ädellöv.

28 naturvårdsarter noterades här, alltså fladdermöss, fåglar, insekter, svampar, växter, mossor och lav som antingen är rödlistade, fridlysta eller indikerar höga naturvärden. 2/3 av Ryssbergen har därför högt eller högsta naturvärde.

Alliansen och Socialdemokraterna i Nacka kommun har tyvärr röstat för att en del av urskogen ska bebyggas. Endast 13,6 ha skyddas långsiktigt som naturreservat. Naturskyddsföreningen, Rädda Ryssbergen och Nacka Miljövårdsråd engagerar sig för att bevara hela Ryssbergen.

Jungfru Marie nycklar i Ryssbergen
Jungfru Marie nycklar i Ryssbergen

Naturen runt Svindersvik

Undersökningar har visat att tidigare verksamheter som superfosfatfabriken i Gäddviken men också hantering av oljeprodukter har gjort att delar av vikens botten innehåller stora mängder miljögifter. Det är alltså inget bra ställe att bada eller fiska på.

Svindersviken omramas dock av ett flertal naturområden med höga eller mycket höga naturvärden, däribland Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg. Dessa tall- och blandskogar har aldrig brukats varför det förekommer många gamla träd och mycket död ved som är intressant för ett 100-tal rödlistade och fridlysta arter. Området utgör också en spridningskorridor för både barrskogs- och lövskogsberoende naturen.

Över och runt Svindersviken har fågelskådare noterat ett 20-tal rödlistade fåglar: grönfink, svart rödstjärt, svartvit flugsnappare, björktrast, rödvingetrast, gråkråka, pilgrimsfalk, spillkråka, mindre hackspett, kungsfiskare, havsörn, duvhök, östersjötrut, fiskmås, skrattmås, smådopping, drillsnäppa, smådopping och tornseglare.

Svindersviken älskas också av rödlistade och fridlysta fladdermusarter, däribland nordfladdermus, dvärgfladdermus, vattenfladdermus, större brunfladdermus och gråskimlig fladdermus. 2017 och 2018 observerades också mustaschfladdermusen och brunlångöra men dessa saknades 2019 och 2020. Antagligen beror det på stora exploateringsgraden och ljusföroreningar.

Stare i Svindersviken nedanför Trolldalen
Stare i Svindersvik nedanför Trolldalen (källa: annasnatur.se)

4 reaktioner till “Svindersvik herrgård, Marinstaden Nacka & Ryssbergen urskog”

 1. Hallåj!
  Är intresserad av allt som gäller Finntorp, svinderdviken, henriksdalsberget, Ryssberget, marinstaden mm då vi är ny inflyttade där:)
  Mvh Lotta Westelius
  Marinstadsvägen 13
  0704605264

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d