Tillbyggnad på Henriksborg måste rivas

I oktober beslutade Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd att den olovligt uppförda tillbyggnaden vid ett radhus på Östra Henriksborgsvägen 43 måste rivas.

Flaggstång på Henriksborg
Flaggstång på Henriksborg

Ägarna föreläggs att vid vite om 20.000 kronor vardera senast inom 4 månader från det beslutet / domen vunnit laga kraft ha rivit den utan lov utförda tillbyggnaden. Dessutom påförs ägarna solidariskt en byggnadsavgift om 21.952 kronor.

Konstruktionen på Henriksborgs radhus består av fyra väggar och en staketomgärdad altan på taket, totalt 13 kvm, invid radhuset.

Tillbyggnaden är utförd på kvartersmark avsedd för bostäder. men fastighetens byggrätt om 90 kvm byggnadsarea enligt gällande stadsplan är helt utnyttjad. Fastighetens ägare har till bygglovenheten uppgett att man uppfört en lovbefriad byggnad, s.k. friggebod.

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: