Säkrare gångväg runt Vilans skola och Henriksborg

DANVIKSHEM / HENRIKSBORG | Vägen mellan busskuren på Danvikshemsvägen och Vilans skola har markerats tydligt för att skilja gående barn och vuxna från föräldrarnas och lärarnas bilar.

Även den otroligt gropiga gång- och bilvägen nedanför Henriksborg på Danvikshemsvägen samt busskuren har asfalterats på nytt och tydligt markerats.

Gångväg vid Vilans skola

Gångväg vid Vilans skola

Nyasfalterade bil- och gångvägen på Danvikshemsvägen nedanför Henriksborg

Nyasfalterade bil- och gångvägen på Danvikshemsvägen nedanför Henriksborg

Kommentera