Miljöpartiet anser inte att Finnboda Pirar kommer att klara stigande vattennivåer

Finnboda Pirar

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vid Nacka kommun uppdrar åt planenheten att uppdatera riskanalysen för Finnboda pirar och utreda om det finns andra inaktuella riskanalyser för bebyggelse i vattennära lägen.

Det här är en reaktion på miljöpartisten Roger Bydlers framställning vid sammanträdet den 7 mars 2014 en fråga om riskanalysen från åren 2005-2006 för bebyggelsen vid Finnboda pirar är anpassad till ny kunskap om klimatförändringarnas påverkan på stigande havsnivåer.

”Med tanke på att det är stora värden som i detta fall förs över till enskilda bostadsrättsägare är det väsentligt att tillräcklig säkerhet finns mot skador, ekonomiska konsekvenser etc. som kan drabba dem som köper bostadsrätter”, säger Roger Bydler.

>> Läs Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse

Finnboda Pirar
Finnboda Pirar
finnboda varvsväg

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: