Svindersviken görs klar för lagring av Tvärbanans byggavfall

Längst in i Svindersviken mellan Henriksdalsberget och Alphyddan, ett område som sanerades för några år sedan ocj som kallas Dockan, ska SL, Stockholm stad och Nacka kommun mellanlagra avfall från förlängningen av Tvärbanan från Sickla udde till Sickla köpkvarter.

Förberedande arbeten har uppenbarligen redan påbörjats genom att täcka ängen med grus och lägga staket runtom.

image

Därutöver har man slängt trädstammar vid utloppet från reningsverket.

image

Kommentera