Hur fortskrider arbetet med att slutföra Svindersviksbron?

Nacka kommuns nyhetsbrev om bron över Svindersviken mellan Kvarnholmen och Ryssbergen har kommit och hela s.k. Kvarnholmsförbindelsen.

De viktigaste punkterna är:

– Etableringsområdet på Kvarnholmen har lämnats över till KUAB för marksanering och vägbyggnad.
– På bron har två betonggjutningar för farbanan utförts under juli och det pågår förberedelser för de återstående två betonggjutningarna.
– Man demonterar de tillfälliga stålkonstruktionerna som stöttade bron i samband med brodraget.
– Betongtunneln är färdig till 80 procent. De sista delarna kan inte utföras förrän gång och cykelvägen till Vikdalsvägen är klar.
– Återfyllning av massor (sten och jord) på och kring betongtunneln, för att läka såret i naturen från tunnelpåslaget, har startat.
– De synliga delarna av betongtunneln kommer att kläs med gabioner (burar av stålnät som fylls med stenar). Dessa skapar en känsla av bergyta på håll.
– Grundläggningen av nya gång- och cykelvägen till Vikdalen har anpassats till befintliga vatten- och avloppsledningar och nya bergnivåer.
– I bergtunneln pågår arbeten med vatten och avlopp samt uppbyggnad av själva vägkroppen.
– Vid södra tunnelmynningen pågår betongarbete med portalen. Även här kommer de synliga betongytorna att kläs med gabioner.
– Vägporten under väg 222 renoveras av Trafikverket i samarbete med kommunen.

image

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: