Samråd för SLG-huset på Östra Finnbodavägen: Lämna kvar mer av naturen!

Fram till 2 maj 2017 kan du lämna in synpunkter på planerna att göra om s.k. SLG-huset på Östra Finnbodavägen till bostäder samt att bygga ett nytt hus i fastighetens lummiga trädgård som gillas av både fåglar och rådjursfamiljen vi ser då och då i Henriksdal. Det blir totalt 25 nya bostäder.

Byggnaden från 1920-talet

Senapsgula byggnaden som ska byggas om till bostäder och som används idag som kontor finns på Finnboda kaj omedelbart efter Fogia och Delight Studios. Placeringen på klippbranten som hög bergssockel blev till på grund av platsbrist.

Byggnaden var AB Finnboda Varfs huvud- och ritkontor fram till 1970-talet. Därefter övertog Salénkoncernen varvet och byggde om anläggningen 1971-72. Varvet lades ner 1991. Nuvarande fastighetsägaren hade då redan förvärvat fastigheten.

Historiska byggnaden (gul puts) sedd från Finnboda kaj.

Huset ska rustas upp när den byggs om till bostadshus. Missprydande hissen tas bort. Tidigare fönsteröppningar tas upp. Takkupor kan kompletteras där glugg bildas. Fasadytor rusta upp. Fönster målas i tidstypisk kulör. Stenfasaderna putsas och kalkavfärgas i mjuka ockra/gula färger. Taket kläs i en grå plåt.

Skiss på tillbyggnaden (röd puts) bakom historiska byggnaden (gul puts)

Inga balkonger, takterrasser eller uteplatser byggs mot sjösidan för att bevara husets karaktär. Däremot kommer man att jobba med fönstrena och mindre balkonger mot bostadsgården. Klicka här för att läsa mer om planprogrammet

Nytt bostadshus i lummiga trädgården

Bakom befintliga historiska byggnaden ska en ny bostadsbyggnad i liknande stil uppföras och länkas ihop med befintliga byggnadens östra flygel. Byggnaden kommer i två våningar att sticka ut ovanför befintliga byggnaden för att få en utsikt över Saltsjön och Djurgården.

Västra delen av trädgården sedd från tjänstemannavillorna.

Idag finns på plats en fin trädgård som sträcker sig från Finnboda varvs tjänstemannavillor i väst till en brantare del ovanför Fogia. Hit tar du dig lättas via trätrappan nedanför seniorboendet i slutet av Östra Finnbodavägen.

En av fågelholkarna i trädgården.

Träd, fåglar och tickor. Här växer ett 30-tal lönn och ekar men även tall och ask. Trädgården är populär hos fåglar som både hörs och ses i form av fågelbo, -holkar och -bohål. Det finns också torrakor (döda träd) och en stubbe där det växer tickor på. Nacka kommun rekommenderar att fyra träd (tre ekar, ett lönnträd) bör bör bevaras.

Svampar / tickor som växer på en stubbe.

Rådjursfamilj. Östra delen av trädgården är mycket brant och används som refugium av rådjur. Problemet är den här delen kommer att klippas av från västra delen av trädgården genom den nya byggnaden.

Så här lämnar du synpunkter

Det som man kan ha synpunkter på när det gäller naturen är:

 • Att fler träd bör bevaras för fåglarnas skull. Speciellt när Nacka kommun vill fälla träd inom planprogrammet för Henriksdal (dvs. Trolldalen och skogen vänster och höger om Kvarnholmsvägen) samt inom planprogrammet för Danvikshem (t.ex. mot s.k. Engelska parken ovanför Vilans skola).
 • Att trädgården med sin underbara utsikt mot Saltsjön och Djurgården även i framtiden borde vara allmän tillgänglig.
 • Att östra delen av trädgården inte borde klippas av från västra delen utan att det lämnas en korridor.

Synpunkter på planförslaget lämnar du skriftligt senast den 2 maj 2017 till:

 • Nacka kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, KFKS 2015/115-214, 131 81 Nacka
 • eller via e-post till registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2015/115-214 i ämnesraden.
  Östra delen av trädgården.

  Författare: Konstantinos Irina

  Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

  Kommentera

  %d bloggare gillar detta: