HSB slår ifrån sig kritik mot Finnboda Trädgårdar

HSB och Skanska skövlade Engelska parken mellan Finnboda och Danvikshem

Efter de många talande bilderna på den totalt förstörda naturen runt seniorboendet vid Danvikshem och seniorernas hårda kritik mot försämringen av tillgängligheten som slutade i att rn dam kedjade fast sig vid ett träd har nu HSB fått utrymme i Nacka Värmdö Posten att yttra sig.

Demokratiskt beslut?

“…byggplanerna är kända sedan lång tid tillbaka, och alla har känt till att det kommer att hända. Den demokratiska möjligheten att påverka och utöva inflytande har hanterats i detaljplaneprocessen”, säger HSB i Nacka Värmdö Posten.

Sanningen är att grannarna i seniorboendet, bostadsrättsföreningar i trakten och andra sakägare har lämnat många synpunkter på projektet under planeringen. Alliansstyrda Nacka kommun godkände ändå projektet och tog i stort sett inga synpunkter till sig utom kritiken mot att lyxvillor skulle byggas här. Annara är det byggherrarna som fick styra.

Är trädplanteringar finare än flera hundra år gamla träd?

HSB har inte varit precis snälla mot närnaturen

“Vår exploatering kommer inte att försämra utan det kommer att bli fina parkmiljöer med bra belysning, gym, boulebanor och konst”, säger HSB till Nacka Värmdö Posten.
Alliansstyrda Nacka kommun har inventerat naturen runt Danvikshem som delvis fick naturklass 1 pga många gamla, stora tallar och ekar. De är i sin tur värdar för hotade eller nära hotade tickor och skalbaggar. Här möter du rådjur och ekorrar, harar.

De här naturvärdena kan planterad natur aldrig ersätta.

Danvikshems gröna bälte med mycket gamla ekar och tallar går inte att ersätta med trädplanteringar som på Finnboda “green”.

Kommer tillgängligheten att förbättras?

“Trappan ner till Finn­boda ska rustas upp och nu är den tillfälligt avstängd av säkerhetsskäl. Men det är bara under ett kritiskt fönster när vi genomför sprängningsarbeten”, säger HSB till Nacka Värmdö Posten.

Det är oansvarigt för HSB även om det bara är någon månad att stänga av enda förbindelsen mot Finnboda där det finns en närbutik, serveringar och kommunikationer.

Blir det någon hiss?

“Det är inte vårt ansvar. Det ligger på kommunen i så fall”, säger HSB till Mitt i Nacka.

Att HSB bygger seniorboende som bara kan nås via en trätrappa eller en mycket brant och flera hundra meter lång gångväg är svårt att förstå. Alliansstyra kommunen slår också ifrån sig ansvaret.

Inte allt är HSBs ansvar!

Återigen måste det betonas att försämringen av tillgängligheten och förstörelsen av Danvikshems gröna bälte inte HSB står ensamt för:

  • Stiftelsen Danvikens hospital har tidigare stängt av seniorernas lättare och kortare väg till Danvikshemsvägen med busshållplatsen för buss 53.
  • Stiftelsen Danvikens hospital har skövlat rejält i Engelska parken ovanför Vilans skola för att bygga ett nytt vårdboende.
Skövlad natur i Engelska parken mellan Danvikshem och Vilans skola
  • Stiftelsen Danvikens hospital förstör natur i norra slänten mittemot Djurgården för att utöka vårdboendet.
Skövlad natur mellan Danvikshem och Danvikstrand
Mellanlagring av byggmaterial ovanför Danvikstrand
  • Nacka kommun har även godkänt att SLG-huset som ligger ovanför Finnboda kaj görs om till bostadsrätter och utökas med ett hus i fastighetens trädgård , samt att en parkering anläggs mellan den fastigheten och seniorboendet.
SLG-husets trädgård som ska bebyggas

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “HSB slår ifrån sig kritik mot Finnboda Trädgårdar”

  1. Ett sanslöst illdåd. Barbariskt. De har tagit allt och ger ingenting tillbaka till oss som bott här i 27 år. Just nu är det bara fastigheten som står kvar. Absolut allt runt omkring är skövlat. Det gör så förfärligt ont. När makt och pengar får styra blir man rädd. Politikernas ohederlighet har för mig blivit lika synlig som berget som blottas under mitt fönster. Alla har svikit. Gamla människor är ingen röststark grupp. Allt är en trasa! (Hjalmar Söderberg)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: