80 % av tekniktunneln under Henriksdalsringen utsprängd

Många grannar på Henriksdalsringen påverkas av borrningarna och sprängningarna av tekniktunneln under Henriksdalstunneln som ingår i utbyggnaden av Henriksdals reningsverk.

Över 80 % av de 1100 meter har redan sprängts ut. Läs mer om status på arbetet

Tekniktunneln under Henriksdalsberget (bild: Stockholms vatten & avfall)

Kommentera