Östlig förbindelse aktuell igen i Finnboda & Henriksdal

Trafikverket har nu preciserat riksintresset för bilprojektet Östra länken eller Östra förbindelsen tvärs genom bl.a. Finnboda och Henriksdaksberget.

Preciseringen tar hänsyn till Nacka kommuns plan för tät stad i Finnboda och Henriksdal genom att fokusera på ett istället för tre tunnelalternativ.

Ljusbrunt: Tidigare riksintresset för Östra förbindelsen; Rosa: Nya riksintresset på remiss

Som det ser ut i remissen till Nacka kommun vill Trafikverket säkra sig:

 • Hermansdal, alltså ytan mellan Danvikshem och Saltsjön
 • Seniorboendet och HSBs brf Finnboda trädgårdar
 • Naturområdet Engelska parken mellan Vilans skola och Danvikshem
 • Finnboda där förskolan och etableringsbostäderna
 • Största delen av nyckelbiotopen Trolldalen
 • Innersta delen av Svindersviken med bl.a. båtklubbar och strandpromenad

Östra länken ska byggas i en tunnel men ytorna kommer påverkas tills projektet börjar samt under projekttiden av t.ex.

 • Inskränkning av vad som får byggas permanent här
 • Avhysning av befintliga verksamheter som båtklubbar
 • Störningar genom buller och vibrationer från sprängningar, gräv- och skärarbeten
 • Risken för skador på befintlig bebyggelse
 • Etableringsytor för projektet med material, baracker, utrustning…
 • Avluftstorn

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: