Skanska får svara om bygge i Ryssbergen inför aktieägare

Ametistskivling i urskogen Ryssbergen i Nacka

Skanska projektet i urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen i Nacka ifrågasättes av en aktieägare på Skanskas årsstämma pga att den strider mot företagets hållbarhetspolicy.

Skanska och HSB vill tillsammans med Nacka kommun exploatera c:a 25 % av urskogen Ryssbergen mellan Vikdalen och Finntorp mittemot Kvarnholmen. I projektets miljökonsekvensbeskrivning konstateras att ”även med föreslagna skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna för naturmiljön bli stora”.

Ryssbergen mittemot Kvarnholmen
Urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen

Aktieägaren tycker att detta är oförenligt med Skanskas egen miljö- och klimatpolicy där man uttrycker ambitionen att ”driva och utveckla vår verksamhet och våra produkter mot klimatneutralitet och nära noll miljöpåverkan”.

Styrelsen i Skanska svarar om projektet i Ryssbergen att de ”har (…) vidtagit åtgärder för att minimera påverkan vid byggandet av bostäder (…)” men att man måste bidra ”(…) till att uppfylla Nacka kommuns åtagande om att bygga bostäder för att få en utbyggnad av tunnelbanan”. Läs hela deras svar om Ryssbergen.

Kartan visar de 25 % i urskogen Ryssbergen som Skanska, HSB och Nacka kommun vill exploatera
Kartan visar de 25 % i urskogen Ryssbergen som Skanska, HSB och Nacka kommun vill exploatera

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: