Skanska har sålt förmansbostaden på Finnberget till KUAB

Skanska har velat bygga två punkthus i anslutning till tegelbyggnaden i backen upp till Finnberget. I december sålde Skanska fastigheten vidare till Holmenkvarnen 1 AB, ett dotterbolag till KUAB.

Tegelhuset i backen upp till Finnberget uppfördes 1947 som förmansbostad för Gäddvikens superfosfatfabrik efter arkitekt Curt Björklunds ritningar.

Förmansbostaden på Finnberget

Skanska har ansökt om att bygga två nya bostadshus på 10 respektive 12 våningar i anslutning till förmansbostaden.

I december sålde Skanska fastigheten vidare till Holmenkvarnen 1 AB som i sin tur bygga ytterligare 250 bostadsrätter i hus på 7-10 våningar samt en förskola väster om förmansbostaden.

Totalt 450 bostäder ska byggas inom projektet södra Finnberget.

Röda avgränsningen visar vilka områden på södra Finnberget som ska bebyggas

Holmenkvarnen 1 AB kunde efter ett beslut i Nackas kommunstyrelse ta över överenskommelsen som Skanska tidigare hade med kommunen.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: