Skanska vill bygga två punkthus på Finnberget

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har beslutat att pröva Skanska Sverige ABs inkomna förslag om två bostadshus höger och vänster om tegelhuset på Finnbergsvägen 1.

Superfosfatfabrikens förmånsbostad

Tegelhuset uppfördes 1947 som förmansbostad för Gäddvikens superfosfatfabrik efter arkitekt Curt Björklunds ritningar.

Förmansbostadens entré

Byggnaden i två våningar har en kvadratisk form med entrén på långsidan och i enkel stram, nästan kubliknande formgivning. Taket är belagt med lertegel. Mot söder finns tidstypiska balkonger med fronter i sinuskorrigerad plåt.

Byggnaden är välbevarad med undantag för mindre ändringar och tillägg på terrasserna i söder.

Nya punkthusen ingår i framtida stadsgata

De nya bostadshusen blir 10 respektive 12 våningar höga.  Planförslaget bedöms kunna fattas under andra kvartalet 2021.

Projektet gör inte omedelbart intrång på någons utsikt eller förstör natur- och rekreationsvärden som exempelvis pågående projekten på Kvarnholmen eller framtida projekten runt Henriksdalsberget / Henriksborg / Trolldalen och på Norra platån bakom Danvikshem.

Däremot blir det intressant hur nya bebyggelsen förhåller sig till befintliga kulturmiljöer och integreras i Nacka kommuns planerade stadsgata höger och vänster om Kvarnholmsvägen nedanför Finnberget.

Förmånsbostadens placering (rött) på Finnberget och några av de planerade bostadshusen (gult) höger och vänster om Kvarnholmsvägen

Där blir det alltså fem olika framtida bostadsprojekt som får samsas:

 • Skanskas två punkthus vänster och höger om förmansbostaden.
 • KUAB:s bostadsområde i Gäddviken och på Finnberget inom Kvarnholmsprojektets etapp 6.
 • Vasakronans c:a 500 bostäder på tomten där Dramatens och Operans ateljéer står idag.
 • Genovas bostadshus på tomten som LAN-huset står idag.
 • KUAB/Holmenkvarnens c:a 250 bostäder på Skatberget / västra Finnberget bakom de röda trävillorna.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

4 reaktioner till “Skanska vill bygga två punkthus på Finnberget”

 1. Danvikslösen är borta för gott läste jag. Kanske man kommer plocka upp vissa delar igen. Det känns som Nacka har svårt att nå ut till Stockholm med att trafikplatsen måste göras om.

 2. Jag tycker att innan man bygger en mängd nya bostäder utöver de som redan är påbörjade och ligger långt framme i planeringsstadiet skulle planera och bygga om utfarten från Kvarnholmsvägen på Värmdöleden till en planskild korsning. Det nedlagda Danvikslösen hade en förträfflig lösning med Värmdöleden i tunneln under Henriksdalsberget där Saltsjöbanan nu går snart igen till Henriksdal.
  Man borde damma av det förslaget då Saltsjöbanan förmodligen inte kommer tillbaka Slussen 2025 som planerat då vi har tvärbanan i Sickla och Tunnelbana vid Nacka Forum som då kan ta hand om Saltsjöbadsborna.

 3. Trist att man bygger sönder ett fint område som detta…

 4. Har man tänk på trafikflödet på kvarholmsvägen, och bristen på andra kommunikationer än buss. Hittar man en kal fläck så måste man bygga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: