Nacka startar process för övertagande av allmänna ytor i Finnboda

2012 beslutade Nacka kommun att ta över ansvaret för allmänna anläggningar i Finnboda såsom vägar, kajer och torg. Men först startas projektet för ett övertagande.

Kommunen vill ta över ansvaret för Finnboda varvsväg och Finnboda kajväg inklusive

  • kantparkeringar
  • kajer
  • pirar
  • gång- och cykelvägar
  • torgytor
  • industriminnen
  • dagvattenledningar
  • VA-ledningar i Finnboda varvs väg med tillhörande pumps tation.

Vidare ingår vattenområde och naturmark med bergskärningar i övertagandet.

Karta över anläggningar i Finnboda hamn som kommunen vill ta över
Karta över anläggningar i Finnboda hamn som kommunen vill ta över

Kommunen kommer teckna en principöverenskommelse med FIHB och samtliga berörda bostadsrättsföreningar för att få till en helhetslösning för området.

En förutsättning är att FIHB och berörda fastighetsägare i området tecknar överenskommelser och gemensamt ansöker hos lantmäteriet om inrättande av gemensamhetsanläggningar för de anläggningar som ska kvarstå med enskilt huvudmannaskap.

Klicka här för att läsa handlingarna…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: