Bostäder planeras i tilltänkta naturreservatet i Ryssbergen

SVINDERSVIKEN | Naturvänner och grannar har tidigare förlorat kampen om att inte låta Kvarnholmsföbindelsen gå genom planerade naturreservatet i Ryssbergens urskog. Men nu planerar Nacka kommun att även bygga bostäder i Ryssbergen. Fortsätt läsa ”Bostäder planeras i tilltänkta naturreservatet i Ryssbergen”