Svenska Turistföreningen kritiserar Kvarnholmsförbindelsen

Bland föreningarna och privatpersonerna som har synpunkter på Kvarnholmsförbindelsen, alltså bron över Svindersviken mellan Kvarnholmen och Ryssbergen, samt tunneln genom Ryssbergens urskog till Nacka Forum finns även Svenska Turistföreningen.Svindersviken och Ryssbergen har en viss betydelse för Stockholms och Nackas näringsgren som bygger på turism. Landskapet utgör exempelvis en viktig del av intrycket som turister får från de stora båtarna som kommer till Stockholm via inloppet.

Svindersviksbron mellan Kvarnholmen och Ryssbergen (bild: JM)

En annan aspekt är att strandpromenaden från Danviksbron till Nacka strand som Nacka kommun håller på att upprätta tillsammans med privata aktörer förlorar delvis sin attraktion när man ska passera under en högtrafikerad bilbro i Svindersviken. Strandpromenaden kommer kanske även att få fler besökare av Svindersvik gård att ta sig vidare till Nacka strand, och då återigen under den högtrafikerade stålbron.

Svenska Turistföreningens Stockholmkrets menar att bilbron går emot riksintresset, översiktsplanen, kommunens målsättning att bevara grönområden och målet att behålla Nackas karaktär som grön kommun. Föreningen vill istället ha en bro för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik som ansluter sig till Vikdalsvägen.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: