Svanparet i Svindersviken har sex ungar i år

SVINDERSVIK | Svanar kan lägga upp till tio ägg men många ägg och svanungar överlever inte pga rovdjur eller farlig närhet till människans verksamhet.

Förra året hade svanparet i Svindersviken två ungar. I år är det sex ungar som har synts till. Vi får hoppas att många överlever.

För övrigt forsätter folk med asiatisk bakgrund att fiska i Svindersvikens giftiga vatten. Hoppas de inte för mycket av det de fångar.

Svanpar i Svindersviken med sina sex ungar

Kommentera