Biodling i Svindersvik gårds rokokoträdgård

SVINDERSVIKEN | Vid dagens besök på Svindersviks brygghus upptäckte jag två bikupor längst in i äppelträdgården från 1700-talet.

Här finns det allt från Svindersviksrosen och fruktträden (även mycket lind som sprider sin doft) till många blommor & gräs i ingivningen som bin kan mumsa på.

Visst finns det en bikupa mellan seniorboendet och Danvikshem också?

image

Kommentera