Några platser kvar i stadsodlingen i Henriksdalshamnen

Enligt Sjöstadsodlarna, föreningen heter som ska hålla i stadsodlingen i Henriksdalshamnen, finns det fortfarande möjlighet att anmäla intresse.

Frågor angående odlingen och intresseanmälan är du välkommen att ställa till Sjöstadsodlarna via e-post  på sjostadsodlarna@gmail.com. En webbplats med information håller också på att skapas på sjostadsodlarna.se

grönsaksodling i marinstaden

grönsaksodling i marinstaden / svindersviken

Kommentera