Hissen på Kvarnholmen ska öppna efter slutbesiktning i mars

Vertikalens trappor mellan Mjölnarvägen på Kvarnholmens norra kaj och Kvarnholmsvägen öppnades redan julen 2013 för allmänheten.

Enligt Kvarnholmens nyhrtsbrev kommer hiss och spång inte att tas i bruk förrän efter slut-besiktningen i mars 2014.

Just nu håller hisstornet och spången att glasas och led-belysning installeras. Under vissa arbetsmoment måste trapporna av säkerhetsskäl stängas av dagtid.

image

Kommentera