Nacka kommun vill avslå förslag om två nya bostadshus i Finnboda

HSB har lämnat in en ansökan om att bygga två flerbostadshus för brf Finnboda Udde med underjordiskt parkeringshus, uppstigningsbyggnad och murar på marken i Finnboda nedanför Finnberget mittemot Kvarnholmen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vill avslå förslaget eftersom ansökan avviker från planbestämmelserna gällande högsta tillåtna höjd och placering av parkeringsgarage, uppstigningsbyggnad och murar. Läs nämndens hela uttalande här

Brf Finnboda Udde och Finnboda Terrass

Brf Finnboda Udde och brf Finnboda Terrass mittemot Kvarnholmen

Kommentera