Östra länken kan slå hårdast mot Kvarnholmen

Möjlig dragning av Östra förbindelsen via Kvarnholmen, Finnberget, Finnboda och Henriksdalsberget.

Trafikverket har för någon vecka sedan presenterat en preliminär rapport för Östra länken / Östra förbindelse / Österleden med en dragning under Kvarnholmen istället för tidigare förslag om att den skulle gå via Danvikshem.

När det gäller rutten föreslår Trafikverket att Österleden ska gå i en djup tunnel från Djurgården till Kvarnholmen, Finnberget, Finnboda, Henriksdalsberget och slutligen via Svindersviken kopplas ihop med Södra länken. Hela dragningen hålls under jord om jag tolkar rapporten rätt.

image
så dras östra länken via västra sicklaön
image
så här ska östra länken kopplas ihop med södra länken nedanför henriksdalsberger. vackert?

Här kommer passager i rapporten som kan vara intresaanta för dig som bor på eller vill flytta till Kvarnholmen:

Avluftstorn
“Minst  en luftutbytesstation  kommer att  behövas  på sträckan. Avluftstorn,  för att  sprida partiklar och  luftföroreningar från tunneln  på en högre  nivå, kommer sannolikt  att  behövas  vid  några tunnelmynningar”. Vi som bor nära Värmdövägen och kommer att se en rejäl ökning av trafiken på Kvarnholmsvägen pga inflytt och Kvarnholmsbron behöver kanske ingen avluft från Östra länken också nära våra bostäder, skolor och rekreationsområden.

Brandgastunnel under Kvarnholmen
“I anslutning till den branta lutningen  under Kvarnholmen, kommer ett  system för att omhänderta  brandgaser att  behövas. Detta kan bestå av en särskild brandgastunnel eller av en särskild ventilationskanal  i  huvudtunnelns tak. Tunneln förutsätts utrustas med sprinkler”.

Bergrum används som arbetstunnel
På Kvarnholmen finns ett nedlagt  bergrum, som bör kunna användas  som utgångspunkt för en arbetstunnel”. Frågan är om det här arbetet nära bergeum som har använts för lagring av olja inte kan frigöra gifter som man har varnat för.

Etableringsanläggningar
Etableringsområden kan anläggas  på markytor på Kvarnholmen eller på  pråmar”. Frågan är om inte Kvarnholmen förtjänar att lite lugn och ro från byggbaracker och sånt efter alla byggbaracker på halvön.

Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: