Någon som minns olyckan på Finnboda varf 1893?

Bloggen Sakletarn på Marinmuseum i Karlskrona har upptäckt en rad bilder i museets samlingar som visar en olycka på Finnboda varv som skedde 1893 när pansarbåten Thule skulle sjösättas. Men det finns ingen information om själva olyckan.

Om du vat mer om olyckan, får du gärna lämna en kommentar på museets blogg.

image

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Någon som minns olyckan på Finnboda varf 1893?”

 1. Utklipp ur Idun 10 mars 1893:

  Kvinnornas flagga.
  Då vår nya pansarbåt
  Thule i lördags gick af stapeln vid Finnboda slip
  härstädes, svajade öfver dess däck en mycket stor
  örlogsflagga af siden, hvars dimensioner angifvas
  genom benämningen »åttadukare». Den hade några
  dagar förut öfversändts till sjöministern i och för
  detta ändamål. Det är svenska kvinnor, hvilka kommit
  på den tanken och, efter hvad det säges, med 50 öre
  hvar hopbragt den ej obetydliga summan till inköp
  af de olikfärgade dukarne samt äfven själfva fogat
  dem samman till en tretungad örlogsflagga i fullt
  reglementsenligt skick. I vänstra kanten, där flagglinan är insydd, står på ena sidan broderadt i hvitt:
  » H . m:ts pansarfartyg Thule», och på den andra:
  »Från svenska kvinnor».
  Sedan pansarbåten gått af stapeln, hade ett antal
  sjöofficerare inbjudit till en festlig middag i sjöofficersmessen å Skeppsholmen de damer, hvilka förfärdigat
  flaggan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d