Länsstyrelsen byggnadsminnesförklarar Danvikens hospital samt tillhörande park

Blomsterrabatt vid Danvikens Hospital

Tjänstemännens kvarnar är långsamma, men nu har alltså Nacka kommun fått möjlighet att yttra sig i ett remissvar till Länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara Danvikens hospital och Hospitalsparken.

En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingå i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av Länsstyrelsen enligt 3 kap. 1§ Kulturmiljölagen (1988:950, KML).

Danvikens hospital utvecklas i dagsläget av RealXstate till ett longstay-hotell. Nacka kommun anser att man detaljplanen för projektet har jobbat för att bevara byggnaden. Men frågan är om inte förvanskningar har skett.

Blomsterrabatt vid Danvikens Hospital
Blomsterrabatt vid Danvikens Hospital med hospitalsparken

Hospitalsparken, alltså parken mellan hospitalet och Danviksbron, ägs inte av Nacka kommun utan av NCC AB som Nacka har haft diskussioner med om ett övertagande.

Enligt Länsstyrelsens bedömning kan inte parken i sig med dess rekonstruerade utformning, anses uppfylla de krav på synnerligen högt kulturhistoriskt värde som ställs på en byggnadsminnesförklaring. På platsen finns dock en lång tradition av trädgård eller parkanläggning och öppen naturmark med direkt koppling till hospitalsbyggnaden. Länsstyrelsen bedömer därför att byggnadsminnesförklaringen av Danvikens hospital även skall innefatta Hospitalsparken, där parken samt en grönyta nordost om huvudbyggnaden utgör skyddsområde med syfte att säkerställa att byggnadsminnets utseende och karaktär inte får förvanskas.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Länsstyrelsen byggnadsminnesförklarar Danvikens hospital samt tillhörande park”

  1. Så synd att Alliansen ändrade sig! Det var så fantastiskt att för ca tio år sedan kunna se och förstå hur hjonen fick stå ut i kyrkan och på hospitalet. Vi gör oss historielösa i alltför snabb takt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: