Samråd för ny byggnation mellan Saltsjöqvarn / Henriksborg, Henriksdalsberget och Finnboda

I en tjänsteskrivelse från Nacka kommuns Miljö- och stadsbyggnadsnämnd  vill man hålla samråd för byggprojektet Henriksdal mellan den 27 juli och den 7 september 2015.

På ett annat ställe på nacka.se står det istället: Samråd för Henriksdalsprogrammet är inplanerat till hösten 2015. Det är kanske mer troligt pga sommarsemestern.

I tjänsteskrivelsen står det:

”Programförslaget medger att området förtätas med ny bebyggelse som inrymmer bostäder, parkering, lokaler för handel, kontor och fritid. Planprogrammet innebär även nya förskolor och förändring av befintligt skolområde”.

Det ska bli spännande att se

Frågan om kostnader löser man på Nacka-vis. Genom försäljning av mark och genom att låta byggherrar betala:

”Principen är att kostnaderna för nödvändiga infrastrukturåtgärder och andra åtgärder avseende allmänna anläggningar inom och i anslutning till programområdet ska finansieras av tillkommande bebyggelse och intäkter från markförsäljning av kommunal mark. Planprogrammet föreslår ett antal större investeringar i form av ombyggnad av infrastruktur och offentliga miljöer. Kostnaderna för infrastrukturen kommer att belasta de byggherrar som i och med detaljplaneläggning av marken erhåller ökade byggrättsvärden.”

Nacka kommuns skylt på Kvarnholmsvägen

Nacka kommuns skylt på Kvarnholmsvägen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s