Samråd för ny byggnation mellan Saltsjöqvarn / Henriksborg, Henriksdalsberget och Finnboda

I en tjänsteskrivelse från Nacka kommuns Miljö- och stadsbyggnadsnämnd  vill man hålla samråd för byggprojektet Henriksdal mellan den 27 juli och den 7 september 2015.

På ett annat ställe på nacka.se står det istället: Samråd för Henriksdalsprogrammet är inplanerat till hösten 2015. Det är kanske mer troligt pga sommarsemestern.

I tjänsteskrivelsen står det:

”Programförslaget medger att området förtätas med ny bebyggelse som inrymmer bostäder, parkering, lokaler för handel, kontor och fritid. Planprogrammet innebär även nya förskolor och förändring av befintligt skolområde”.

Det ska bli spännande att se

Frågan om kostnader löser man på Nacka-vis. Genom försäljning av mark och genom att låta byggherrar betala:

”Principen är att kostnaderna för nödvändiga infrastrukturåtgärder och andra åtgärder avseende allmänna anläggningar inom och i anslutning till programområdet ska finansieras av tillkommande bebyggelse och intäkter från markförsäljning av kommunal mark. Planprogrammet föreslår ett antal större investeringar i form av ombyggnad av infrastruktur och offentliga miljöer. Kostnaderna för infrastrukturen kommer att belasta de byggherrar som i och med detaljplaneläggning av marken erhåller ökade byggrättsvärden.”

Nacka kommuns skylt på Kvarnholmsvägen
Nacka kommuns skylt på Kvarnholmsvägen

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: