Nacka kommun tycker att minskning av turtätheten på buss 71 är olämplig

Nacka kommun har formulerat ett yttrande till Stockholm läns landstings planer på att minska turtätheten på buss 71 från januari 2016.

Buss 71 används inte bara av grannarna i Henriksdalshamnen utan även som alternativ av oss som bor i Saltsjöqvarn, Henriksdalsberget och Danviksklippan är buss 53 är (som så ofta) försenad eller inställd.

”Även turtätheten för buss 71 minskas från 6/12 minuter till 7,5/15 minuters trafik. Linje 71 (Slussen – Jarlaberg) är en viktig linje med anslutning till Tvärbanan. Därför är den föreslagna minskningen av turutbudet på denna linje olämplig. Särskilt under Slussens ombyggnad”, står det i yttrandet som är undertecknat av Mats Gerdau (Kommunstyrelsens ordförande, Nacka kommun) och Dag Björklund (Natur- och trafikdirektör, Nacka kommun).

Buss 71 stannar på Kanalvägen i Henriksdalshamnen

Buss 71 stannar på Kanalvägen i Henriksdalshamnen

Kommentera