Nacka kommun föreslår kompromiss i byggnadsminnesförklaringen av Disponentvillan

Disponentvillan på Kvarnholmen, nacka

Länsstyrelsen har redan 2002 väckt frågan om byggnadsminnesförklaring av bebyggelse på Kvarnholmen i Nacka, däribland av Disponentvillan som ägs av Nacka kommun.

Kommunen har påbörjat en process där en extern aktör kommer att utveckla fastigheten till en förskola. För att fastigheten ska vara lämplig som förskola krävs att vissa ändringar görs. Nacka kommun föreslår därför följande ändringar i skyddsbestämmelserna för Disponentvillan (kursivt):

  1. Byggnaden inte får rivas, flyttas eller till det yttre förändras. Åtgärder till följd av lag, myndighetsbeslut eller vilka oundgängligen krävs för att skol- eller förskoleverksamhet ska kunna bedrivas får vidtas.
  2. Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård och underhåll ska utföras med byggnadsmaterial, färger och metoder i enighet med eller anpassat till ursprungligt utförande på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  3. Det skyddsområde som markerats får inte ytterligare bebyggas eller ändras på ett sådant sätt byggnadsminnets utseende eller karaktär förvanskas. Inom området får dock lekredskap utplaceras och åtgärder till följd av lag eller myndighetsbeslut vidtas. Lekredskap och andra åtgärder ska i möjligaste mån utföras i byggnadsmaterial, färger och metoder i enlighet med disponentvillan.
Disponentvillan på Kvarnholmen, nacka
Disponentvillan på Kvarnholmen

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

En kommentar till “Nacka kommun föreslår kompromiss i byggnadsminnesförklaringen av Disponentvillan”

  1. Inte bara ”Disponentvillan” behöver ha vissa restriktioner. Även de ursprungliga bostadshusen som radhusen, Stora Stenhuset och EPA-kåken
    behöver få lika restriktioner som Disponentvillan. De är dokumenterat att
    dessa hus skall anses som byggnadsminnen.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: