Utbyggnaden av Henriksdals reningsverk påverkar barnen på Henriksdalsberget

Stockholm stads beslut att lägga ner Bromma reningsverk och istället utöka Henriksdals reningsverk påverkar Henriksdals förskola på Henriksdalsberget i Nacka.

En tekniktunnel ska byggas. Förskolan ska därför tömmas i juli. En temporär paviljong uppförs på befintliga lekplatsen istället.

En temporära lekplats invigdes istället i veckan.

Kommentera