13 maj: Samråd för ny dagvattentunnel under Finnboda och Henriksdalsberget

13 maj, klockan 16:00 – 21:00 är boende välkommen till GlashusetEtt på Lugnets allé 39 för presentation av nya dagvattentunneln, s.k. Östbergatunneln.

Dragningen är inte helt fastställt men Henriksdalsringen, Danvikshem, Henriksborg och Finnboda verkar ligga i eller nära området där det kommer borras, sprängas och transporteras.

Grundvattennivåer, tillgänglighet till rekreationsområden och naturvärden kan också påverkas.

Läs mer om projektet och hur du lämnar synpunkter senast 24 maj på svoa.se/nyaostbergatunneln.

Området som påverkas av dragningen av nya Östbergatunneln

Kommentera