200 pers demade mot skövlingen av Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg

8 december kom närmast 200 personer till demonstrationen mot skövlingen av Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg utanför Nacka stadshus. Ändå går politikerna vidare med sina planer.

Det var osäkert hur många som skulle orka ta sig till demonstrationen på en vardag och i det mycket kalla vintervädret. Men sedan blev det största klimat- och skogsdemonstrationen i Nackas historia!

Demonstration för Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg framför Nacka stadshus
Demonstration för Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg framför Nacka stadshus

Nätverket Bevara Trolldalen!, Naturskyddsföreningen i Nacka, Nacka miljövårdsråd, nätverket Rädda Ryssbergen och nätverket Rädda Svindersberg gick ihop för att förklara vad som håller på att hända:

Nacka kommun vill bebygga c:a 17,7 ha skogsmark (motsvarar 8000 – 9000 träd) främst i Henriksdal inklusive Trolldalen, i Svindersberg mellan Finntorp och Alphyddan samt i Ryssbergen mittemot Kvarnholmen. Trots att

 • Skog och träd spelar en viktig roll för att hejda klimatförändringen och dämpa de negativa konsekvenserna av högre temperaturer.
 • Naturen i Trolldalen, Svindersberg och Ryssbergen har högt eller mycket högt naturvärde med sina runt 100 naturvårdsarter (= rödlistade / hotade arter, fridlysta arter och s.k. signalarter). Något som går helt mot alla mål om biologisk mångfald.
 • Befolkningen på Sicklaön kommer fördubblas fram till 2040 och bostadsnära rekreationsytor är mycket eftertraktade.

Tre krav till borgerliga styret i Nacka

Vid demonstrationen presenterade vi tre krav till de styrande borgerliga politikerna i Nacka:

 • Dra tillbaka förslagen på exploatering av de tre naturområdena;
 • Bevara dessa långsiktigt istället genom bildning av ett naturreservat;
 • Däcka över Värmdöleden (alternativt förlägg leden i en tunnel) för att vinna mark att bygga på.

Politiker från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartierna tog emot dessa krav vid demonstrationen. Nacka kommun bjöd också på värmande kaffe.

Till demonstrationen kom förutom boende från hela Nacka och även Stockholm också företrädare för Nackalistan, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Nacka hembygdsförening, Katarina Hembygdsförening, Rädda Hammarbyskogen, Stockholms parkförsvar, Skuruparkens vänner, en japansk och en finsk förening m.fl.

Många deltagare hade gjort fina plakat med tydliga budskap som man höll upp i vinterkylan.

Skogsdemonstration utanför Nacka stadshus
Skogsdemonstration utanför Nacka stadshus

Media uppmärksammade demonstrationen

På plats var även Nacka Värmdö Posten som skrev en stor artikel om protesterna. Även Lars Epstein rapporterade i DN Stockholm om demonstrationen och påminde om Per Anders Fogelströms skildring av Trolldalen i sina böcker.

Många deltagare spred dessutom bilder på Facebook och på Instagram.

Nacka fortsätter med sina planer som om inget hade hänt

Dessvärre verkar de borgerliga politikerna inte ha förstått att invånarna inte vill att man ska bygga bort deras närnatur:

 • 25 januari 2022 kommer natur- och trafiknämnden att rösta för att endast 13,6 ha av c:a 30 ha i Ryssbergen blir naturreservat.
 • 26 januari 2022 kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att rösta för att 5,6 ha av c:a 30 ha i Ryssbergen exploateras.
 • 26 januari 2022 kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att rösta för att detaljplanen för exploatering av c:a 2 av 8 ha i Trolldalen ska gå på samråd.
 • Hösten 2022 kommer kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att rösta för att detaljplanen för exploatering av hela Svindersberg går på samråd.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “200 pers demade mot skövlingen av Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg”

 1. Måtte beslutsfattarna ta sitt förnuft tillfånga!!!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: