Vi minns: 600 varvsarbetare träffades i Trolldalen efter lockdown

1903 samlades omkring 600 arbetare från Finnboda varv, Södra varv och Ångturbins verkstäder i skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen och Svindersviken efter arbetsgivarnas lockout pga facklig anslutning.

Under förra sekelskiftet var Trolldalen ett bekant begrepp. Nykterister, metodister och godtemplare gjorde utflykter hit för predikan, sillsexa och gökotta. Per Anders Fogelström nämner Trolldalen i fem av sina av traktens historia inspirerade böcker.

Stora varvet i Tegelviken
Stora varvet i Tegelviken mellan Fåfängan och Erstaberget

Trolldalen som mötesplats för varvsarbetare

Trolldalen verkar också ha spelat en roll i arbetarrörelsens historia. Tidningen Socialdemokraten nämner också Trolldalen ett antal gånger, däribland i den från 24 juli 1903.

1903 bestämde sig arbetsgivarna vid bland annat Finnboda varf, Södra varf och Ångturbins verkstäder att hindra fackligt anslutna arbetare från sina arbetsplatser, en så kallad lockout. Tidningen citerar resolutionen som varvs- och mekaniska hjälparbetarföreningen antog:

Då det tydligen är föreningsrätten som man vill åt, uttalar mötet den förhoppningen att alla organiserade arbetare må som en man kämpa förbehållandet af denna vår rätt (…)

Dagen innan hölls ett stort frihetsmöte i Trolldalen med runt 600 personer från de tre arbetsplatserna. Thomas Zetterling och Arvid Björklund höll tal. Tidningen Socialdemokraten rapporterar så här om mötet:

(…) ett med kraftigt bifall mottaget anförande om den stora lockouten, därvid tal. särskilt beotnade, att arbetarna icke skulle på grund af de igångsatta underhandlingarna insöfva sig i någon sorts säkerhet eller förhoppning om ett snart slut på den pågående striden (…)

Gatsten påminner om svetshallarna i Finnboda
Gatsten påminner om svetshallarna i Finnboda

Socialdemokratiska ungdomar dansade i Trolldalen

I en notis från 1905 skriver tidningen Socialdemokraten om Södra Socialdemokratiska Ungdomsklubben som gjorde en utflykt till Trolldalen:

Tal, sång och deklamation utfördes, emellan hvilka deltagarna dansade af hjeretans lust, tills man sent på aftonen åtskildes.

Arbetare från Barnängen höll friluftsfest i Trolldalen

I tidningen Socialdemokraten från 26 maj 1906 kan man läsa om att Barnängens tekniska fabriks arbetarklubb Förenade krafter hade en friluftsfest (gökotta) i Trolldalen på Kristi himmelsfärdsdag. Till festen kom även arbeterskorna vid Lars Montén, Hylings, Grummes och flera andra kemisk tekniska fabriker.

Kl. 6 på morgonen tågade man under Barnängens arbetares välkända musikkårs toner iväg från Danviks tull och till den naturfagra Trolldalen, där hr E. Franzon höll ett timslångt med stort bifall mottaget föredrag samt deklamerade en del dikter.

Karta visar skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken i Nacka
Karta visar skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken i Nacka

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: