Engelbrekt Utveckling vill riva Finnbodas äldsta byggnad

Samtidigt som Engelbrekt Utveckling bygger ett nytt flerbostadshus på Finnboda varvsväg vill de riva den q-märkta chefsbostaden som de många förra ägarna har låtit förfalla.

Huset uppfördes i 1830-talets början som chefsbostad för Nya Beckbruket som låg här innan Finnboda slip anlades på 1870-talet.

Chefsbostaden i slutet av 1930-talet. I bakgrunden syns Finnboda varvs disponentbostad och gamla bostadområdet

På 1940-talet inhystes Finnboda varvs ställverk i huset. Efter omkring 1959 användes ställverket inte länge och den gamla chefsbostaden har sedan dess stått oanvänd och börjat förfalla.

Chefsbostadena skick idag
Chefsbostaden idag

Boningshus i empirstil

Boningshuset uppfördes i två våningar med källare i suterräng mot öster med utvändigt planmått om cirka 13×7 meter.

Med ett brutet tak är huset en representant för empir- eller Karl Johanstilen som var modern på tidigt 1800-tal. Kring 1830-talet var denna stil emellertid inte det allra senaste inom arkitekturen.

Restaurerat utseende

Enklare i början men finare på 1870-talet

Ursprungligen bestod fasaderna av fogstruket tegel, förmodligen oputsad. I bottenvåningen låg

 • en tambur
 • två mindre rum
 • ett större rum (sal)
 • köket.

Övre våningen innehöll tambur, tre mindre rum och två kök.

1874 gjordes huset finare:

 • Väggarna putsades med kalkfärg.
 • Inredningen blev elegantare än tidigare.
 • Alla väggar tapetserades utom kök och hallar.
 • Innertaken var pappspända.
 • I bottenvåningen fanns glaserade porslinskakelugnar med mässingsluckor. 

Huset ska rivas och ersättas med en kopia

Ursprungligen lät det mer som att byggbolaget vill restaurera chefsbostaden samtidigt som ett nytt bostadshus uppförs. Men nu blir det tydligt att Engelbrekt Utveckling vill

 • Riva chefsbostaden.
 • Förstöra den värdefulla naturen i bergsbranten med ganla ekar, speciell flora och rikt insektliv.
 • Spränga bort berget.
 • Uppföra ett bostadhus.
 • Anlägga en park på taket.
 • Bygga en kopia av chefsbostaden.
Tidigare volymskiss för byggprojektet

Riksintresse kan sätta stopp för planerna

Berget och chefsbostaden syns från farleden som är skyddat genom ett riksintresse.

Gement q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan. Vad det innebär preciseras med skyddsbestämmelser på plankartan. Det kan vara rivningsförbud eller att befintlig gestaltning och detaljering ska bibehållas.

Värdefulla naturen (naturvärdesklass 2) däremot lär ingen i Nacka kommun bry sig om när vi ser hur Ryssbergens urskog och Trolldalen ska exploateras.

Konceptskiss

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: