Projektet Henriksdal 2010 går mot sitt slut

Stockholm Vattens ombyggnad och utvidgning av Henriksdals reningsverk på Henriksdalsberget startades 2008 och ska vara kla under våren 2011.

Henriksdals reningsverk på och i Henriksdalsberget

Två nya bergrum har sprängts ut. Verket har vuxit med 55.700 kubikmeter under markytan. I det ena bergrummet byggs en ny grovrening, medan det andra inhyser en ny mottagning för fett och organiskt avfall.

Nya mottagningen bidrar till ökad biogasproduktion. Samtidigt upphör farliga biogastransporter i Henriksdalsbergets bostadsområde.

Källa Nyheter & information från Stockholm Vatten dec 2010 – mars 2011

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: