DN tror att Västra Sicklaön kan bli del av Stockholms innerstad

Dagens Nyheter förutspår att tunnelbanan till Nacka kan göra Västra Sicklaön en del av Stockholms innerstad där det kommer att byggas 10.000 till 15.000 nya bostäder på övergiven industri- och hamnmark.

Tyvärr är den här utbyggnaden väldigt beroende av att tunnelbanan går via Henriksdal eller Finnboda och inte Sickla kaj, alltså långt bort från utbyggnaden och där det redan idag finns Tvärbanan.

Danvikstull, Nacka & Stockholm: Högtrafikerade Värmdövägen med DanvikCenter i bakgrunden
Danvikstull, Nacka & Stockholm: Högtrafikerade Värmdövägen med DanvikCenter i bakgrunden

Dagens Nyheter nämner några andra projekt kring utbyggnaden av Västra Sicklaön:

  • Överdäckning av Värmdöleden. Det finns förvisso planer om en överdäckning av den mer centrala delen av Nacka, men inte kring Henriksdal där ljudnivåerna för grannar på Henriksdalsberget, Henriksdalshamnen och Danviksklippan är höga. Även Svindersviks rekreationsområde drabbas. Bullerskydd finns bara vid Henriksdalshamnen. Planer på att flytta Värmdövägen in i Henriksdalsberget (sk Danvikslösen) är på is.
  • Ryssbergen ska bevaras orörda som framtida naturreservat” skriver DN. Det stämmer inte helt. Urskogen schaktas för en biltunnel. Delar kan också bebyggas för bostäder.
  • ”Längre in mot Södermalm – vid Finnboda och Henriksdal – kan det bli ytterligare drygt 2.000 nya bostäder”, skriver DN. Här menas i stort sett planerna för ytor vänster och höger om Kvarnholmsvägen (t.ex. skogen i Henriksdalsbacken, fula parkeringshuset i korsningen Kvarnholmsvägen / Hästholmsvägen, och Henriksborg). Frågan är vem som vill bo så nära Kvarnholmsvägen vars trafikmängd kan öka markant när Kvarnholmsbron byggs. Naturmark kommer ryka i Henriksdalsbergets slänt och ett impopulärt Nacka Tower har det ansökts om.
Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: