22 maj 2014: Första spadtaget för Kvarnholmsbron

22 maj klockan 10:00 – 11:40 tas första spaden för Kvarnholmsbron, stål- och betongbron över Svindersviken mellan Kvarnholmen och Ryssbergens urskog.

Fria seglingshöjden under bron blir högst 19 meter. Så större fartyg och fartyg med höga master kommer inte att kunna komma in i Svindersviken i och med planförslaget.

Men de flesta fritidsbåtar i Nacka båtklubb, Segel Sällskapet Gäddviken, Finnboda båtklubb och Svindersviks båtklubb kommer inte att ha några problem att passera under bron.

Bron sedd från Stockholms inlopp. Kvarnholmens hus sticker ut till höger under bron.

Bron sedd från Stockholms inlopp. Kvarnholmens hus sticker ut till höger under bron (bild: Bilfinger Berger)

Kommentera