SjöVägen förklarar betytande turminskningen under vintern

Vintertabellen för SL:s pendelbåtlinje SjöVägen via bl.a. Kvarnholmen, Finnboda och Saltsjöqvarn bjuder med minskning med sju av 19 turer på ingen trevlig läsning. På sjovagen.nu föklarar man varför neddragningen sker.

  • Vintertabellen är skapad för gång i is, kyla och halka. ”Nu är det dock isfritt men normalt växer isen till mycket snart”.
  • Under vintern minskar SL resekapaciteten från tre båtar till två båtar.
  • Resandet med båt går ner under vintermånderna.

 Väderskydd på vägen in?

SjöVägen anger att minskingen av resandet med båt under vintermånaderna kan bero på avsaknad av väderskydd. ”Men där är planeringen i full gång att få upp skydd”, skriver man.

M/S Kanholmen angör Saltsjöqvarns brygga på vintern

M/S Kanholmen angör Saltsjöqvarns brygga på vintern

Kommentera