Planprogrammet för Henriksdal: Nacka kommun ändrar sig delvis om att bygga i Trolldalen, skymma Henkanbornas utsikt och barnperspektivet

Illustrationen visar vilken bebyggelse som Nacka kommun vill placera mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen.

I ett samtal med planarkitekten som jobbar med att gå igenom de 400 synpunkterna som har kommit in på planprogrammet för Henriksdal blev det klart att Nacka kommun lyssnar på oss boende inom tre olika fokusområden.

1. Placering av bostadshus och bildvägar i nyckelbiotopen Trolldalen

Många synpunkter från boende, bostadsrättsföreningar och folkrörelser koncentrerade sig på att bevara så mycket som möjligt av Trolldalen – nyckelbiotopen mellan Finnboda, Henriksdalsringen och Svindersviken.

Som det ser ut försöker kommunen komma oss till mötes och ta bort planerat bebyggelse och bilvägar från Trolldalens kröne och istället bygga längs med Henriksdalsbacken mot Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen mot Finnboda, ödekyrkogården och dagens Vilans skola.

Här verkar det kvarstår frågor kring ingången till Henriksdals reningsverk och skuggningen för grannar i Finnboda port.

Karta visar hur Nacka kommun vill bevygga skogen Trolldalen i Henriksdal
Karta visar hur Nacka kommun i planprogrammet för Henriksdal vill bygga (gulbrun färg) i nyckelbiotopen Trolldalen. Det som skulle vara kvar är A (området runt ingången till reningsverket och barnens blå sten), B (området kring trappan ner till Svindersviken) och C (hällmarker med lite vegetation och mycket buller från Värmdövägen).

2. Utsikten norrut för grannar på Henriksdalsringen

Många synpunkter från grannar på Henriksdalsringen handlade om att ny bebyggelse kommer att skymma utsikten mot Södermalm, Inloppet och Djurgården.

Som det ser ut försöker man minska höjden eller helt ta bort “nya ringen” som skymmer utsikten.

Illustrationen visar vilken bebyggelse som Nacka kommun vill placera mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen.
Illustrationen visar vilken bebyggelse som Nacka kommun vill placera mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen.

3. Skolområdet mellan Kvarnholmsvägen och Danvikshem

Barnperspektivet har varit en viktig synpunkt där många grannar och bostadsrättsföreningar kritiserade att man river Vilans skola och förskola respektive Finnboda förskola och istället koncentrerar all skolbebyggelse bakom ödekyrkogården. Det blir mycket mindre yta men fler barn pga inflytt.

Kartan visar tilltänkt ny bebyggelse inom planprogrammet för Henriksdal: (F) märker placering av nya förskolor i framförallt bostadshus bottenvåning och (S) märker nya placeringen av nya Vilans skola på en liten yta bakom ödekyrkogården.

Planarkitekten betonade också att man fortfarande jobbar med detaljerna och andra synpunkter, t.ex. påverkan på grannarna i Henriksborgs radhusområde som bokstavligen kapslas in söderut, påverkan på luftkvalitén som följs av treddubblingen av trafiken på Kvarnholmsvägen m.m.

Nacka kommun kommer presentera ändringarna under hösten 2017.

 

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Planprogrammet för Henriksdal: Nacka kommun ändrar sig delvis om att bygga i Trolldalen, skymma Henkanbornas utsikt och barnperspektivet”

  1. Ja, precis så! Materialet är inte färdigt, men vi anstränger oss för att hitta en lösning som accepteras, och förhoppningsvis uppskattas, av alla boende. Inga skisser finns att visa förrän efter sommaren, men ambitionen är att Trolldalen till största delen bevaras och att utsikter inte byggs för. Vi vill också bygga en gång- och cykelbro till Sickla. Cathrin Bergenstråhle (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: