Planprogrammet för Henriksdal & skogen Trolldalen: Över 400 synpunkter från grannar och föreningar

Nacka kommuns översiktsplan för Västra Sicklaön

Nacka kommun måste ha blivit mycket överraskade över det stora antal synpunkter på planprogrammet för Henriksdal där upp till 1.700 bostäder ska byggas främst i nyckelbiotopen Trolldalen, runt Henriksdalsringen, höger och vänster av Kvarnholmsvägen och på marken runt ödekyrkogården i Finnboda.

Övervägande majoriteten av synpunkterna fokuserade på

Synpunkter från privatpersoner

Synpunkterna från privatpersoner följer mallen från Nätverket Bevara Trolldalen! (c:a 100-120 personer som bor i Finnboda, Finnberget, Saltsjöqvarn, Danvikstrand och seniorboendet vid Danvikshem), mallen från Aktionsgruppen på Henriksdalsberget (c:a 180 – 250 personer som bor på Henriksdalsringen) och mallen från grannarna på Henriksborg (c:a 70 – 100 personer).

Därtill har Aktionsgruppen på Henriksdalsberget lämnat in en protestlista med 853 namn (det är hälften av alla grannar på Henriksdalsringen). Från tidigare har Nätverket Bevara Trolldalen! samlat ihop 700 namn för att bevara nyckelbiotopen i sin helhet.

Synpunkter från bostadsrättsföreningar & folkrörelser

Trollstigen i skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken - Danvikstull
trollstigen mellan henriksdalsbacken och vyn över gäddviken

Brf Henriksdalshöjden på Henriksdalsberget: “I och med bebyggelsen av Trolldalen har vi inte längre någon tillgänglighet till bostadsnära natur, det blir inte mycket kvar kring den flyttade blå stenen”.

Brf Svindersvik på Henriksdalsberget: “Vi tror att planförfattaren har producerat en ‘försöksballong’ dvs. lagt in så mycket hus det bara går, väntar på reaktionen från oss kringboende och för att sedan med smärre ingrepp anföra att man lyssnat på kritiken. Detta är både dumt och obegåvat då det leder till onödiga konflikter i samhället”.

Brf Utsikten 1-35 på Henriksdalsberget: “Minska antalet planerade hus och lägenheter, och bygg i lugnare takt”.

Henriksdalsbergets sommarfest 2008 på innergården
Picknick på Henriksdalsbergets innergård, 2008

Samfälligheten Henriksborg: “Vi vill understryka att det är långtifrån självklart att föreningens medlemmar kommer att vilja sälja denna mark, alternativt tillåta byggnationer i direkt anslutning till vår mark”.

Bostadsrättsföreningarna i Finnboda: Märkligt tyst från den sidan trots att de kommer beröras av ökande trafiken på Kvarnholmsvägen, brist på förskoleplatser, längre väg till grönområden och större tryck på kommunikationerna. Endast brf Finnboda port lämnade in synpunkter där man uttrycker att man inte behöver grönområden i Finnboda eftersom man kan åka längre in i Nacka.

Hyresgästföreningen Nacka Värmdö: “Eftersom bostadsrätter dominerar bör den kommunala marken reserveras för byggandet av hyresrätter…”

Hembygdsföreningen Nacka: “Nacka hembygdsförening anser att med så många boende inom ett område omgivet av branter med små utevistelseytor är det viktigt med en god tillgång till ett lugnt grönområde. Därför måste de sydliga husen med sin omgivande bilväg i de två kvarteren i Trolldalen utgå ur planen”.

Nacka Miljövårdsråd: “Området Henriksdal – Danvikshem – Finnboda – Kvarnholmen kommer efter planerad utbyggnad att ha alldeles för dålig kolletivtrafik. Den aktuella förtätningen motiveras bl a av kravet att bygga betydligt fler bostäder på västra Sicklaön för att Nacka ska få tunnelbana. Emellertid har de som kommer att bo här mycket begränsad glädje av den nya tunnelbanelinjen eftersom de inte kommer att kunna nå den med normalt gångavstånd”.

Naturskyddsföreningen Nacka: “Vi kan acceptera att de visserligen värdefulla skogsområdena på Henriksdalsbergets nordsida, längs med Kvarnholmsvägen, bebyggs men Trolldalen bör bevaras som natur- och rekreationsområde. Det är det enda större grönområde i hela området och det viktigaste närnaturområdet, inte bara för invånarna på Henriksdalsberget utan även Finnboda m.fl områden”.

Västra Sicklaöns Socialdemokrater: “Bevara natur och rekreation! Bygg på områden som idag är otillgängliga för människor och djur, t.ex. i de höga branterna längs Svindersviken. Därmed kan Trollskogen bevaras som en större sammanhängande skogsyta”.

Svenska Turistföreningen: “Vi anser att ni ska låta Trolldalens högsta bergiga delar och sluttningen ner mot Svindersviken få vara kvar som ett attraktivt grönområde till förmån för natur och boende”.

Vad händer nu?

Det här massiva engagemanget från grannar och föreningar kan Nacka kommun inte ignorera. Ändå syns inget ännu i Nacka kommuns kommunikation. Här kommer några exempel:

  1. Nacka kommun har ett pågående samråd för en ny översiktsplan för Västra Sicklaön. Kartorna i översiktsplanen innehåller samma byggnation i Trolldalen och runt Henriksdalsringen som vi har haft synpunkter på.
Nacka kommuns översiktsplan för Västra Sicklaön
Nacka kommuns översiktsplan för Västra Sicklaön

2. Nacka kommuns nyhetsbrev Stadsbyggnadsnytt från maj 2017 visar samma 3D-illustration som i planprogrammet för Henriksdal. Man skriver dock så här: “Nu gås alla synpunkter igenom inför det fortsatta arbetet med programförslaget, som ska ligga till grund för detaljplaneringen”.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: