Varför heter det Finnboda, Finnberget eller Finntorp?

Bostadsområdena Finnboda, Finnberget och Finntorp i Nacka har antagligen sitt ursprung i Finnsön, gamla namnet dagens Kvarnholmen.

Stavningen på Finnsön är i vissa källor Finnesön eller Fijnsöönn. Första omnämningen av Fijnsöön gjordes 1593 i Borgmästare och råds arkiv från 1593. Först 1774 börjar ön / holmen att kallas för Hästholmen. Överhuvudtaget har Kvarnholmen bytt namn flera gånger under sin historia.

Mest troligt är att namnet uppkom från de finländare som under medeltiden som hade sjöbodar, upplagsplatser och en liten hamn för finnskutor (även stavningen finskutor), dvs mindre båtar från Finland och Åland, på Kvarnholmen och på stranden nedanför Finnboda.

Finnsöviken

Finnsöviken, Finnsviken eller Finnswijken är ursprungliga namnet på dagens Svindersviken, alltså viken mellan Kvarnholmen, Gäddviken, Trolldalen och Henriksdalsberget i norr och Alphyddan, Finntorp och Ryssbergen i syd.

Namnet syns på Samuele Danielis Termannes Karta över Danviken och dess omgivningar från 1646 och nämns också i en upplåtelsehandling från 1647 mellan Danvikens Hospital och holländska entreprenören Hans van Swindern:

… hafwer (…) tillstånd och bejakelse upprättat ett Becksiuderij här när vid Staden och honom dertill inrymder worden en platz wijd Finnswijken på de fattigas Egendom…

Viken bytte redan 1690 i lantmätaren Strandmans karta till ”von Svinders wijk”.

Västra Sicklaön i Nacka på en karta från 1690
Lantmätaren Strandmans historiska karta över västra Sicklaön, 1690

Finnboda, Finnberget och Finnbodaberget

Finnboda eller Finnboda hamn har fått sitt namn från ett torp under Danvikens Hospital som låg i Finnbovik. -boda eller -bo härleds från ordet bostad och menar alltså ett bostadsområde eller mindre samhälle.

Berget mellan Finnboda och Kvarnholmen hette i gamla kartor bara Östra Platsen (1866) som motsats till Vestra Platsen som idag kallas för Finnbodaberget med Danvikshem, seniorhuset och brf Finnboda Trädgårdar.

Historisk karta över Finnboda och Finnberget, 1866
Historisk karta över Finnboda och Finnberget, 1866

Det är oklart när berget öster om Finnboda började kallas för Finnberget. Mest troligt i sammanhang med att Finnboda varf mellan 1948 och 1949 lät anlägga flerbostadshus för sina arbetare. Skatberget är ett annat namn som har använts för Finnberget.

Finntorp

Bostadsområdet Finntorp har fått sitt namn efter torpet Finntorp som på senare delen av 1800-talet lydde under Stora Sickla gård. Torpet hade en finsk arrrndator.

Det finns andra orter i Sverige med samma namn där ursprunget ligger snarare i finnkolonisationen av Sverige.

Sommarvy från nyckelbiotopen Trolldalen mot Svindersviken, Villa kullen och Finntorp i Nacka
Sommarvy från nyckelbiotopen Trolldalen mot Svindersviken, Villa kullen och Finntorp i Nacka

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Varför heter det Finnboda, Finnberget eller Finntorp?”

  1. Varför heter det RYSSBERGET och RYSSVIKEN? (Skulle inte tex UKRAINABERGET och ODESSAVIKEN låta bättre?)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: