Nacka avslår hundrastgård i Finnboda & Saltsjöqvarn under renoveringen av Danviksbron

Under renoveringen av norra Danviksbron 2023 – 2026 stänger man hundrastgården i Saltsjöqvarn. Kommunen säger dock nej till mitt förslag om tillfällig hundrastgård i Saltsjöqvarn eller Finnboda.

Idag bor 11.000 personer i Danviken, Henriksdalsberget, Finnberget, Finnboda och Kvarnholmen. 2040 ska vi bli närmast 19.000 personer.

I området finns följande hundrastgårdar:

 • En i Saltsjöqvarn (gröna ytan på kartan). Under renoveringen av norra Danviksbron med start hösten 2023 kommer hundrastgården att stängas av i bästa fall i två år. Men det kan också bli längre om projektet drar ut på tiden och gamla hundrastgården måste återställas.
 • En på Henriksdalsberget som inom detaljplanen för Henriksdalsbacken kommer flyttas eftersom klippan den ligger på ska sprängas.
 • En hundrastgård är planerad på Kvarnholmen med oklar tidsplan, men troligtvis 2023.
 • En mindre uppmuntrande i Stockholm stad på andra sidan Värmdövägen.

Klicka här för en sammanställning av ytor och aktiviteter för hundar & hundägare på västra Sicklaön…

Nacka stad inte gjord för hundägare

2020 till 2021 ökade antal hundar i Nacka med 587 från 5853 till 6440 hundar (närmast 7000 idag). Förklaringen är inflyttning till vår expansiva kommun och pandemin då antalet husdjur ökade med 10 % i hela riket enligt Jordbruksverket.

Även i sättet att bygga stad märks att man inte har tänkt på hundar och hundägare. Nya stadsdelar saknar inte bara tillräckligt med hundrastgårdar på gångavstånd utan

 • All aytor är hårdgjorda med betong, asfalt, stenkross och stenbeläggning.
 • Hundrastning undanbetes i planteringar, på torg m.m.
 • Större strövområden för hundar saknas. Befintlig natur som Trolldalen och Ryssbergen kommer minska avsevärt.
Begintliga hundrastgprdar: Saltsjöqvarn (grönt), Henriksdalsringen (lila). Föreslagen temporär hundrastgård: Saltsjöqvarn (rött), Finnboda (orange)

Öppna temporära hundrastgårdar i Finnboda & Saltsjöqvarn!

Därför föreslog jag och Nackalistan att natur- och trafiknämnden utreder en lokalisering av en temporär hundrastgård

 • I Finnboda, företrädesvis i ödemarken mellan Finnboda förskola och Danvikshem (orange yta på kartan). Markägaren har visat intresse, men kommunen måste finansiera
 • I Saltsjöqvarn i hospitalsparken (röd yta på kartan) eller gräsytan mellan Elite Hotel och Danvikens hospital. NCC och Saltsjöqvarns samfällighet äger marken.
Ödemarken mellan Finnboda förskola och Danvikshem

Kommunen hänvisar till Henriksdal

Nacka kommun avslår föreslagen och hänvisar hundägare till hundrastgården på Henriksdalsringen och den i Henriksdalshamnen.

Hundrastgården på Henriksdalsringen kommer inte att kunna ersätta den i Saltsjöqvarn av flera anledningar:

 • Ytan är för liten för ett så stort antal hundägare och hundar i dessa fem nyckelkodsområden
 • Hundrastgården ligger långt bort från Kvarnholmen (2 km), Finnboda (1 km) och Saltsjöqvarn (1 km)
 • Hundrastgården är otillgänglig för alla som har svårt för långa vägar, lutningen i Henriksdalsbacken och klippan som hundrastgården ligger på
 • Om byggprojektet i Henriksdalsbacken med befintlig hundrastgård startar 2025 kan det uppstå glapp
 • Etablerade promenadvägar ör hundägare stängs av i två år för renoveringen av norra Danviksbron och i lika många år för etableringen av Nya Östbergatunneln respektive Henriksdals nya avloppstunnel mellan Danvikstrand och Finnboda.
Tråkig hundrastgård i Henriksdalshamnen

Hundrastgården i Henriksdalshamnen är inte heller så rolig:

 • Den ligger ännu längre bort från Finnboda och c:a 700 meter från Saltsjöqvarn
 • Den ligger i fel kommun
 • Vägen dit över bilvägen och tågspåren är inte den roligaste
 • Hundrastgården är utsatt för buller från Värmdöleden
 • Det saknas träd här som skyddar mot solen på sommaren
 • Ytan bjuder på för lite aktiviteter för hundar och är täckt med småstenar

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: