Debatt i kommunfullmäktige om boendeinfo & felanmälan på Kvarnholmen

När Trivselgruppen Kvarnholmen hösten 2022 samlade synpunkter & förslag om utemiljön på Kvarnholmen påpekade många bristande information om vad som händer och att de bollats mellan aktörer när de felanmälde något hos Nacka kommun.

Vi i Trivselgruppen Kvarnholmen har skickat in synpunkterna till KUAB och Nacka kommun som sedan lovade bättra boendeinfo och felanmälan.

När en diskussion om parkeringen på Mjölnarvägen pågick i februari 2023 blev det tydligt att informationen fortfarande inte funkar.

Sen kväll på Nacka kommunfullmäktige

Interpellation i Kommunfullmäktige

Jag lämnade därför en interpellation i Nacka kommunfullmäktige där jag frågade om man tänker förbättra boendeinfo.

“När det gäller överföringen av huvudmannaskapet för just Mjölnarvägen till kommunen har Trafikenheten varit i dialog med berörda bostadsrättsföreningar om kommande förändring innan genomförandet. Bostadsrättsföreningarna har därefter att informera sina boende”, svarar Peter Zethraeus (Moderaterna).

Men det kan inte vara rätt att informationsansvaret läggs på bostadsrättsföreningarna på Kvarnholmen när det borde vara kommunens uppgift.

Sedan vår skrivelse till KUAB och Nacka kommun har felanmälan samordnats men det är fortfarande svårt att förstå vilje område vem som är ansvarig – kommunen, brf, KUAB eller någon annan.

I felanmälan på Nacka.se är Mjölnarvägen fortfarande inte märkt med gult, alltså att den sköts av kommunen.

Nacka kommuns karta för felanmälan

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: