Hundrastgård och gångväg under Danviksbron avstängda i två år

2024 till 2026 kommer Region Stockholm och Stockholms stad att renovera norra Danviksbron. Hundrastgården i Saltsjöqvarn, gång- och cykelvägen under Danviksbron m.m. kan komma att stängas av i två år.

Regionens och stadens entreprenörer kommer behöva komma åt norra Danviksbron inte bara från Danvikskanalen och Södermalm utan även från Nackasidan.

Gamla, nu avstängda infarten från Värmdöleden över Saltsjöbanans spår mellan Bageriberget och Danviksbron kommer att bli ingången till arbeten på Nackasidan.

Det kan leda till konsekvenser för boende i runt två år:

Hundrastgården i Saltsjöqvarn

Hundrastgården i Saltsjöqvarn som många har kämpat för kommer stängas av. Det är oklart om det kommer erbjudas alternativ.

Nordvästra Sicklaön har nu närmast 11.000 invånare där många har skaffat hund under pandemiåren. Förutom hundrastgården på Henriksdalsberget (som kommunen vill flytta inom detaljplanen för Henriksdalsbacken) planeras en hundrastgård på Kvarnholmen. Det kommer dock inte räcka.

Tidigare fick medborgarförslaget om en hundrastgård i Danvikstull ett nej.

Bild från öppnandet av hundrastgården i Saltsjöqvarn, 2015 (bild: Wi landskap)
Bild från öppnandet av hundrastgården i Saltsjöqvarn, 2015 (bild: Wi landskap)

Gång- och cykelvägen under Danviksbron

Stråken och trappan under Danviksbron används av många grannar i Saltsjöqvarn, Finnboda m.m. för att ta sig till Södermalm eller till Sjöstaden och samtidigt undvika otrevliga övergångsstället över Värmdöleden.

Även grannar från Danviksklippan och Henriksdalshamnen använder gång- och cykelvägen för att komma till SLs brygga för linje 80 samt promenera på Saltsjöqvarns kaj.

Under sommarmånaderna är det ännu fler Nacka- och -Stockholmsbor men även turister som använder stråket, inte minst för att komma till Boule & Berså eller Elite Hotel Marina Tower.

Från SL:s brygga i Saltsjöqvarn mätt är det c:a 500 meter längre (+ 4 övergångsställen) om gående och cyklister ska ta vägen via Saltsjöqvarnstunnel, Henriksdal station, övergångsstället i Henriksdal och gång- och cykelvägen nedanför Danvikslippan.

Skövling av träd i hospitalsparken

Infartens gamla stenkloss från kvarns- och hospitalstiden vid infarten från Värmdöleden kommer behöva bevaras eftersom de är ett tidsdokument.

Däremot kommer ett antal träd att behöva tas ner i hundrastgården och hospitalsparken intill Danvikens hospital. Det är oklart hur många och hur dessa kommer ersättas.

Saltsjöqvarn, Nacka: Hospitalsparken eller barockparken vid Danviks Hospital
Saltsjöqvarn, Nacka: Hospitalsparken eller barockparken vid Danviks Hospital

Boule & Berså

Stället driver sin sommarverksamhet på Stockholm stads mark längs med Danvikskanalen. Renoveringen kommer säkert att påverka verksamheten negativt:

  • Buller från arbeten.
  • Svårare för gäster att ta sig dit.
  • Toaletter och kök kommer behöva flyttas närmare Danvikens hospital som betyder att sommarstället kanske tappar i serveringsyta.
Boule & berså under Danviksbron
Boule & berså under Danviksbron

Buller

Huvuddelen av de störande arbetena sker på vardagar, klockan 7:00 – 19:00. Men vissa moment kan också kräva arbete under andra tider, t.ex. nattetid för att inte störa trafiken på Värmdöleden och bron.

Projektet ska hålla sig till Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

M/S Emelie

Ressel Rederiets båt mellan Sjöstaden och Nybroplan kan påverkas när Danvikskanalen stängs av för båttrafik.

Här är det frågan om någon slags ersättningstrafik kan erbjudas för båtlinjens trafikanter.

Henriksdalshamnen med M/S Emelie och M/S Lisen vid Barnängsbryggan
Henriksdalshamnen med M/S Emelie och M/S Lisen vid Barnängsbryggan

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: