21 sep: Demonstration för Trolldalen under klimatveckan

För ett år sedan kom Alliansen & Mp överens om att bygga i skogen Trolldalen närmast Henriksdalsringen trots rekordmånga 1600 yttranden mot exploateringen under samrådet.

Trolldalen är en skog på c:a 8 ha mellan Henriksdalsringen, Finnboda & Svindersviken. Kommunen vill exploatera den mest bostadsnära och tillgängliga delen av skogen för att bygga bostäder, hundrastgård, stigar, kulvert för dagvatten m.m.

Samtidigt finns det planer på att någon gång i framtiden nyttja resterande delen av Trolldalen för billeden Östra förbindelsen. Läs mer om Trolldalen och exploateringsplanerna…

Karta visar skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken i NackaKarta med detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. västra Trolldalen (= första etappen i planprogrammet för Henriksdal)

Kommunen struntar i artskydd

Enligt kommunens egna inventeringar har Trolldalen höga naturvärden. Kommunen skriver själv i planbeskrivningen:

Ett genomförande av planförslaget kommer att medföra en påtaglig negativ påverkan på naturmiljön och de arter som är knutna till denna (sidan 13) vilket (…) innebär en förlust för biologisk mångfald (sidan 18).

Över 50 rödlistade, fridlysta eller annars värdefulla arter hittades i Trolldalen. Och varje år dyker upp nya arter på den listan, däribland fåglar, fladdermöss, insekter, svampar, växter, mossor och lav.

Dvärgpipistrell - Sveriges minsta fladdermus
Dvärgpipistrell – Sveriges minsta fladdermus

Henriksdals- och Finnbodabornas vilja ignoreras

Inom samrådet för planerade exploateringen kom över 1600 yttranden in från boende, miljö- & hembygdsorganisationer. Det var rekord i Nackas historia!

Många röstade också i kommunalvalet 2022 på partier som vill bevara Trolldalen. Efter valet kom dock Alliansen (M, C, L & KD) och Miljöpartiet överens om att strunta i samrådsyttrandena och exploatera skogen. Nackalistan, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sd är mot exploateringen.

Klimatveckan Week of Action

Demonstrationen för Trolldalen genomförs inom Week of Action. Över 100 organisationer, grupper och rörelser bjuder in till en aktionsvecka för social och klimaträttvisa mellan den 15 – 22 september. Läs mer om Week of Action…

Demonstrationen samarrangeras av nätverket Bevara Trolldalen! och föreningen Skydda Skogen!

Samling vid Svindersvikstrappan

Vi samlas klockan 18:00 vid parkeringen i Henriksdalsbacken där trappan går ner till Svindersviken.

Du kommer enklast hit genom att ta buss 55, 53 eller 469. Du går av vid hållplatsen Henriksdalsberget.

Skogsdemonstration utanför Nacka stadshus
Skogsdemonstration utanför Nacka stadshus

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: