Sydöstra delen av Finnberget kan få bostäder

Den delen av Finnberget i Nacka som vetter mot Gäddviken föreslås av KUAB och arkitekterna Kjellander + Sjöberg ingå i planen att skapa 900 till 1.200 bostäder vid Hästholmsundet och Gäddviken.

”Området kopplar samman den befintliga bebyggelsen på Finnberget med nya Kvarnholmen genom en kontinuerlig, anpassad kvartersstruktur och stråk som präglas av hållbara kvalitéer, vattenkontakt, genomsikt och goda kommunikationer”, står det på arkitekternas hemsida.

På plankartan ser dock bostäderna inte alls som en naturlig förlängning av bostäderna på Finnberget utan mer eller mindre inklämda norr om Kvarnholmsvägen.

En annan fråga här är om det är så klokt att bygga så där mycket bostäder vid Kvarnholmsvägen som enligt Nackas egna prognoser kommer bli hårt trafikerad när Kvarnholmsbron är klar, ingen investering i spårbundna komnunikationer sker i området och bostäderna i Henriksdal, Finnboda och Kvarnholmen är klara.

Detaljplanen ska antas 2017 med byggstart 2019.

image

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: