Senast 16 juni: Mall för att lämna synpunkter på Nackas nya översiktsplan för Västra Sicklaön

Karta med Nacka kommuns översiktsplan där all natur och rekreationsytor på Västra Sicklaön ska bebyggas

Fram till 16 juni kan du som privatperson men även bostadsrättsföreningar lämna synpunkter på Nackas nya översiktsplan. Den förespråkar att skapa en tät stad i Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarnholmen där befintliga natur- och rekreationsområden kan exploateras i framtiden.

Vad säger översiktsplanen?

Karta med Nacka kommuns översiktsplan där all natur och rekreationsytor på Västra Sicklaön ska bebyggas
Karta med Nacka kommuns översiktsplan där all natur och rekreationsytor (utom Ryssbergen) på Västra Sicklaön ska bebyggas

Översiktsplanen är en inriktning för hur vår närmiljö kommer att förändras framöver och säger sig vilja värna om “natur och vatten för rekreation och biologisk mångfald” samt “ett effektivt och klimatanpassat transportsystem”. Men det gäller inte Västra Sicklaön (dvs. Kvarnholmen, Saltsjöqvarn, Henriksdalsberget, Finnboda, Finnberget, Henriksborg, Danvikshem etc). Istället

 • Ska Västra Sicklaön som enda kommundel bli tät stad.
 • Som i sin tur öppnar för att befintliga uppskattade rekreationsområden och värdefulla naturområden kan bebyggas i framtiden om kommunen, markägare och byggherrar kommer överens.

Läs mer om Nacka kommuns nya översiktsplan

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vad har vi synpunkter på?

När planprogrammen för Kvarnholmen, Henriksdal, Danvikshem och Finnboda samt en handfull mindre planförslag på vår halvö (c:a 1,2 km²) är förverkligade kommer

Det i sin tur medför att

 • Trafiken på Kvarnholmsvägen med buller, avgaser, tillgänglighetsproblem och annat ökar från dagens c:a 9.500 fordon / dygn till c:a 27.000 fordon / dygn.
 • Kapaciteten på buss 53, 402, 469 och SjöVägen inte kommer räcka till trots utökning av turtätheten. Översiktsplanens ord om “ett effektivt och klimatanpassat transportsystem” blir önsketänkande eftersom tunnelbanan till Nacka inte kommer gå via våra bostadsområden.
 • Utbyggnaden av skol- och förskoleplatser inte kommer kunna hålla takten plus att det blir minimalt med ytor för barnens lek och motion.
 • Behovet av rekreationsytor ökar. Inte tvärtom. De är en förutsättning för alla generationer att umgås och må bra.
 • Natur (ja egentligen allt grönt som du ser idag från ditt fönster) som enligt kommunens egna inventeringar är nyckelbiotoper med många rödlistade, signal- eller sällsynta arter exploateras istället för att skyddas.
Natur- och rekreationsytor på Västra Sicklaön vi vill har kvar.
Natur- och rekreationsytor på Västra Sicklaön vi vill har kvar.

Vad vill vi istället?

Därför vill vi att Nacka kommun ändrar förslaget till ny översiktsplan så här:

 1. Västra Sicklaön redovisas som medeltät stadsbebyggelse istället för tät stadsbebyggelse.
 2. Värdefulla naturområden och uppskattade rekreationsytor (se de blå knapparna nedanför) listas och undantas från framtida exploatering.

Vilka naturområden i Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarnholmen kan bebyggas?

Vilka parker på Kvarnholmen, Henriksdalsberget, Saltsjöqvarn, Finnboda och Henriksdalsberget kan bebyggas?

Hur kan du lämna synpunkter?

Synpunkter framförs skriftligt senast den 16 juni 2017. Gör så här

 • Ladda ner vår mall för synpunkter privatpersoner (pdf) eller vår mall för synpunkter bostadsrättsföreningar (pdf) och skriv ut.
 • Stryk det du inte håller med eller lägg till det som du tycker saknas.
 • Skicka till Nacka kommun, Kommunstyrelsen, Enheten för strategisk stadsutveckling KFKS 2016/704, 131 81 Nacka.
 • Eller skriv något själv och skicka till strategiskstadsutveckling@nacka.se. Skriv KFKS 2016/704 i ämnesraden.

Ladda ner mall för privatpersoner

Ladda ner mall för bostadsrättsföreningar

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Senast 16 juni: Mall för att lämna synpunkter på Nackas nya översiktsplan för Västra Sicklaön”

 1. Jag har bott i Finnboda sedan 2007 och har upplevt hur trafiken har ökat år efter år. Vi har en uteplats mot Kvarnholmsvägen och det är ständigt ljud från bilar och annan trafik vilket gör att det inte längre är så njutbart som förr att vistas ute. Kvarnholmen är fortfarande inte färdigbyggt vilket gör att trafiken kommer att öka ytterligare.
  Kvarnholmen anser jag vara alltför tätbebyggt med få grönområden. Vi i Finnboda har parken och Trollskogen som vi är mycket glada för, och för allt i världen inte vill förlora. Jag vädjar till Nacka kommun att låta Trollskogen stå orörd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: