Parker och trädgårdar

Kajparken i Saltsjöqvarn

På Västra Sicklaön i Nacka finns ett antal parker, trädgårdar och rekreationsområden som enligs kommunens nya översiktsplan i framtiden skulle kunna ersättas med tät stad. Däribland Henriksdalsringens innergård, Kvarnholmsparken, kaj- och hospitalsparken i Saltsjöqvarn, lustträdgården i Svindersvik, ödekyrkogården vid Vilans skola och Finnboda green.

Naturområden och rekreationsytor på Kvarnholmen, Henriksdal, Finnboda och Saltsjöqvarn

NACKA

1. Svindersvik

Rekreationsområdet runt Svindersvik gård består av en promenadväg från Svindersvikens innersta del som är kantad med skog, lustträdgården runt Svindersvik gård och promenadvägen mellan gården och Nacka båtklubb.

rokokogården Svindersvik i Nacka
Rokokogården Svindersvik i Nacka med sin ros- och fruktträdgård. En betydlig del av trädgården försvann när Värmdöleden drogs genom landskapet.

Lustträdgården anlades på 1700-talet och ingick i handelsfamiljen Grills sommarnöje. Den är symmetriskt delad i fyra kvarter och omgiven av ett staket med vackra järnsmidesgrindar från samma tid. Här hittar du knotiga och ihåliga äppelträd från 1700-talet som fortfarande bär frukter. Här växer också Svindersviksrosen med nästan rödvitrutiga blommor.

Moderna museet har guidade visningar av gården samt håller i Svindersviksdagen i början av sommaren. Svindersviks brygghus är ett populärt matcafé som på hösten gör kakor av äpplena som växer i trädgården.

2. Kvarnholmsparken

På Kvarnholmens östra spets, där Hästholmens båtsällskap hade sin vinterförvaring har det skapats en park med en magnifik utsikt över Djurgården, inloppet och Nacka strand.

Kvarnholmsparken på Kvarnholmen i Nacka
Kvarnholmsparken på Kvarnholmen i Nacka

Det finns en asfalterad gång- och cykelväg tvärs genom parken, en grusad gångbana längs vattnet, lekplats med gummimatta och lekställning, samt grillplats.

3. Ödekyrkogården mellan Finnboda och Vilans skola

Öde-, Danviks- eller kolerakyrkogården mellan Kvarnholmsvägen, Finnboda förskola och Vilans skola anlades 1834 och ingick i Danviks hospital. Sista gravsättningen ägde rum 1957. På 70-talet övergick kyrkogården i Nacka kommuns ägo. På kyrkogården vilar personer som har haft stor betydelse för livet och tillvaron i Sickla, däribland Danviksprästen Gustaf Hammarstedt.

Ödekyrkogården bakom Vilans skola
Ödekyrkogården mellan Vilans skola och Finnboda

Blommor och gravljus vid de många järn-, sten- och marmorkorsen bevisar att den ännu idag besöks av anhöriga. Här har det planterats hästkastanj, alm, skogslönn, lind, ask, thuja och ädelgran.

4. Vidablick på Danvikshems norra platå

Grannarna i seniorboendet bakom Danvikshem har skapat rekreationsområdet Vidablick på östra platån. Här finns det ett lusthus, en boulebana, planteringar och en fin utsikt mot Saltsjön och Djurgården.

rekreationsområdet vidablick i anslutning till seniorhuset vid danvikshem
rekreationsområdet vidablick i anslutning till seniorhuset vid danvikshem

5. Finnboda green

Finnboda green består av en stor gräsmatta som inramas av unga träd. I mitten finns Aline Magnussons fem hästskulpturer. Hästarna heter Blixten, Tindra, Idun, Rosa och Endrit. Grannarna i Finnboda använder gräsmattan från allt från picknick och lek till grillning och en gemensam julgran.

Local life anordnar grillning på Finnboda green.
LocalLife anordnar grillning på Finnboda green. (bild: LocalLife)

6. Barockparken eller hospitalsparken vid Danviks Hospital

Barock- eller hospitalsparken mellan Danvikens hospital och Danviksbron blev klar 2010 i samband med renoveringen av den här vårdinrättningen från 1700-talet. Parkområdet användes tidigt som kål- och kryddgård. Senare blev det en park och trädgård, där Kvarnbäcken bildade trädgårdens huvudaxel. Hospitalets klosett låg också ovanför bäcken vid parkens början. Så vattnet användes till allt: driva kvarnen, kloak, vattna trädgården och dricksvatten.

Snötäckta Danvikens hospital i Saltsjöqvarn efter renoveringen

Parken består idag av gräsytor som genomkorsas av gusgångar. I mittaxeln finns en större blomsterplantering. Dessutom finns en trädrad ut mot Danvikskanalen med sittmöjligheter. Vid Danvikskanalen ligger populära Boule & Berså där du kan äta, dricka, spela boule och titta på de förbipasserande båtarna. Nacka kommun har också iordningställt en hundrastgård.

7. Kajparken i Saltsjöqvarn

Mellan Danviks hospital och Saltsjöqvarn finns en mindre park med bl.a. parklek, ytterligare sittmöjligheter samt Elite Hotellets och SjöVägens båtbryggor.

Kajparken i Saltsjöqvarn
Kajparken i Saltsjöqvarn

8. Dårhusparken

Mellan Finnbodavägen och Danviks dårhus ligger en liten grönyta med mäktiga träd. På sommaren ser man någon trådgårdsskulptur här. På vintern ställer bostadsrättsföreningen upp en julgran.

Parken vid Danviks dårhus i Nacka

9. Henriksdalsbergets innergård / Henriksdalsparken

Sedan Henriksdalsringens bostadsområde färdigställdes i början av 1970-talet har innergården förvandlats till ett parkområde med konstgräsplan, multisportplan, två boulebanor, lusthus, grillplatser, pergola, dusch, pulkabacke, förskola och fritidsgården Glada Henkan.

Henriksdalsbergets sommarfest 2008 på innergården
Picknick på Henriksdalsbergets innergård, 2008

Innergården används flitigt för bland annat Henkans brännbollsturnering, Henkans sommarfest och fritidsgårdens Henkankarnevalen. Stockholms största inhängnade hundrastgård ligger dessutom mellan Henriksdalsringens torg och Henriksdalsbacken.

13. Gröna bältet norr och söder om funkisområdet

Mellan funkisområdet (Stora stenhuset respektive Nya stenhuset) och Kvarnholmsvägen ligger ett grönt bälte som används flitigt av Kvarnholmsborna – något som utomhusgrillar, bord och bänkar vittnar om. Den ingår också i mångas utsikt mot Djurgården och inloppet.

Även mellan funkisradhusen och södra kajen finns ett grönt bälte med planteringar, bord och flaggstång.

Gröna bältet norr om funkisområdet på Kvarnholmen i Nacka
Gröna bältet norr om funkisområdet på Kvarnholmen i Nacka
Gröna bältet söder om funkisområdet på Kvarnholmen i Nacka
Gröna bältet söder om funkisområdet på Kvarnholmen i Nacka

14. Butikstorget på Kvarnholmen

I funkisområdet mellan Nya stenhuset, Stora stenhuset och gamla Konsum-butiken finns ett litet torg med en gigantisk ek i mitten. Tidigare fanns också en grön gång mot Kvarnholmsvägen och en lekplats här.

Gamla Konsum-butiken på Kvarnholmen i Nacka
Gamla Konsum-butiken på Kvarnholmen

STOCKHOLM

10. Danviksparken på Danviksklippan

Danviksparken är inbäddad mellan Danviksklippans nio punkthus från 40-talet. Den har gestaltats av Walter Bauer i början av 1940-talet. Många boende ville därför att parken skulle heta Walter Bauer-parken.

Danviksparken på Danviksklippan
Danviksparken på Danviksklippan

Här finns lekplats (sandlåda, gungor och volträcke), olika sittmöjligheter, mäktiga kastanjer som skänker skugga, planteringar och en gräsmatta. Tidigare brukade Danviksklippans BoRåd resa en gemensam julgran på den snötäckta gräsmattan. På 50-talet stod en fiskdamm i parkens centrum.

11. Anders Franzén-parken i Henriksdalshamnen

Henriksdalshamnens egen park består av kaj och sandstrand med dusch vid Danvikskanalen, Danviksklippans backe som används som pulkabacke på vintern, Tor Svaes varvsinspirerade lekpark, en femmannaplan, en skatepark, en lekplats och en hundrastgård.

Anders Franzéns-parken mellan Henriksdalsparken och Danviksklippan
Anders Franzéns-parken mellan Henriksdalsparken och Danviksklippan

12. Kanalvägsparken

I väntan på en permanent lösning för Värmdövägen har ytan mellan Värmdövägen och Kanalvägen planterats och mot Sickla udde kompletterats med bollplan och pingisbord.

 

En kommentar till “Parker och trädgårdar”

  1. Som f.d. boende i Finnboda vet jag att det redan då var fullsatt. Men små områden finns dock kvar för rekreation och lite lugn. Nu kartlägger man varje liten bit för byggande. Men det är ni boende som bestämmer. Upphäv er röst!
    Rangne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: