Ur försvunna biblioteket: Stockholms stads reningsverk vid Henriksdal

Ur försvunna biblioteket: Stockholm stads reningsverk vid Henriksdal

Veckans bok: Stockholm stads reningsverk vid Henriksdal. I väntan på att löftet om ett bibliotek på Kvarnholmen, Finnboda eller Henriksdal uppfylls, kommer jag varje vecka att presentera en bok om västra Sicklaön ur min egen samling.

Både Kvarnholmen och Henriksdalsringen hade tidigare egna bibliotek. När nya stadsdelen på Kvarnholmen marknadsfördes av KUAB och Nacka kommun lovade man ett nytt bibliotek på Kvarnis.

Recension: Stockholm stads reningsverk vid Henriksdal

Stockholm stads reningsverk vid Henriksdal heter redogörelsen som 1941 gavs av Stockholm stads gatukontor i samband med anläggningens färdigställande våren samma år. Byråingenjör Erik Kempe stod för sammanställningen.

Redogörelsen i bokform kostade bara två kronor då och trycktes på K. L. Beckmans boktryckeri.

Henriksdals reningsverk, 1941
Henriksdals reningsverk, 1941

Fem kapitel om bygget av reningsverket

Boken med sina 92 sidor är uppdelad i fem större kapitel:

 • Avloppsnätets tillkomst och utveckling: Här redogörs kort om avloppsnätets tillkomst i Stockholm stad. Ännu vid 1860-talets början fanns inga underjordiska avloppsledningar i staden. Avloppsförhållandena började förbättras med byggmästare Axel Alms motion i stadsfullmäktige 1863.
 • Förslaget till de nu utförda reningsanordningarna: Befolkningen i Stockholm växte snabbt. Avloppsvattnet från t.ex. vattenklosetterna hamnade i vattendragen som ledde till en försämring av vattenkvalitén samtidigt som vattenförbrukningen ökade. Så 1930 kom första förslaget om ett reningsverk.
 • Samlingsledningarnas och pumpverkens kapacitet och utförande: Här redogör man om samlingsledningarna dimensionering för att ta hand om befintliga och framtida spillvattensmängder samt dagvatten. Pumpverk fanns vid Karl XII:s torg, Söder Mälarstrand och vid Räntmästar- och Borgmästartrapporna.
 • Reningsverket vid Henriksdal: Huvudkapitlet beskriver mera noggrant hur Henriksdals reningsverk fungerar med sina avsättningsbassänger, ledningstunnel, koncentreringstank, fettgångare, sjövattenpump, fingaller, grovgaller, desintegratorer, sandfångare, ventilationsanläggningar m.m.
 • Byggnadsarbetarnas bedrivande: Sista kapitlet koncentrera sig mer på hur reningsverket byggdes med arbetsplan, metoder, redovisning av kostnader (tydligen bara 19 miljoner kronor totalt) och leverantörsförteckning.
Henriksdals reningsverks anläggningar i berget, 1941
Henriksdals reningsverks anläggningar i berget, 1941

Bilder ur reningsverkets historia

Boken innehåller många svartvita fotografier, kartor och illustrationer som visar

 • Dragningen av vattenledningar
 • Arbetssätt av olika stationer i uppsamling och rengöring av spillvatten
 • Olika maskiner
 • Reningsverkets uppbyggnad i Henriksdalsberget
 • Reningsverkets ingångsbyggnad vid Värmdöleden

Var kan du hitta boken?

Stockholm stads reningsverk vid Henriksdal säljs så klart inte längre i vanliga bokhandeln. Själv köpte jag den på ett antikvariat som i sin tur hade förvärvat boken som utmönstrad ur Stockholms stadsarkivs bibliotek.

Boken verkar finnas att köpa på olika antikvariat, se antikvariat.net exempelvis och finns även för utlåning på Stockholms stadsbibliotek.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Ur försvunna biblioteket: Stockholms stads reningsverk vid Henriksdal”

 1. Tack för dina intressanta inlägg. Väntar med spänning på nästa. Jag bor i Finnboda Parkväg 10 i Finnboda. Mvh Birgitta Boström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: