Bostäderna nedanför Svindersberg ska bli av

Planerna på att bebygga naturområdet Svindersberg mellan Finntorp och Alphyddan har lagts på is. Däremot kvarstår planerna på bostäder där Olofssons bil har sin verksamhet idag.

2020 ingick Nacka kommun och M&O Olofsson Fastigheter AB en principöverenskommelse om att bygga bostäder redan ianspråktagna marken i fastigheten Sicklaön 89:1 mellan Svindersberg, tornvillan och Värmdövägen. Alltså den marken som visas nedanför som 02. i gult.

Karta över området nedanför Svindersberg som bostäder ska byggas på
02. med gul bakgrund visar marken som bostäderna nedanför Svindersvik ska byggas på

I Svindersberg-projektets promemoria sades ursprungligen det att c:a 70 bostäder skulle skapas på platsen i någon slags gigantisk entrébyggnad som skulle leda upp till nya bostadsområdet på Svindersberg. Den gestaltningen bör nu utgå i samband med att Svindersberg inte ska bebyggas.

Olofssons bil nedanför Svindersberg
Olofssons bil nedanför Svindersberg

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d