Nacka anser att man redan jobbar mot köbildning & fortkörning på Kvarnholmsvägen

Bilkö på Kvarnholmsvägen mellan Saltsjöqvarn och Henriksdalsberget

Vi som bor mellan Henriksdal & Kvarnholmen märker av den växande trafiken på Kvarnholmsvägen i form av trafikstockningar, fortkörning, buller & otrygghet kring skolor. Nacka kommun tycker dock att man redan gör tillräckligt mot det.

Trafiken mer än fördubblas på Kvarnholmsvägen

I min roll som ledamot i Nacka kommunfullmäktige för Nackalistan har jag lämnat in en motion där jag påpekar att trafiken på Kvarnholmsvägen utifrån Nacka kommuns prognoser i planprogrammet för Henriksdal växer från dagens c:a 10.000 till 24.000 fordon per dag år 2030.

Karta med prognoser för trafiken på Kvarnholmesvägen, Henriksdalsringen, Mjölnarvägen och Henriksdalsbacken
Karta med prognoser för trafiken på Kvarnholmesvägen, Henriksdalsringen, Mjölnarvägen och Henriksdalsbacken

Trafiken ökar på grund av inflyttning på västra Sicklaön men också på grund av att

 • bilister genar via Svindersviksbron för att undvika Värmdöleden och Värmdövägen. Och det hänger ihop med alla byggprojekt i kommunen.
 • Henriksdals trafikplats byggdes om för 6–7 år sedan
  men som inte riktigt funkar för trafiken från / till Kvarnholmen.
 • turtätheten har försämratsbuss 55. Turtätheten på buss 402 har inte heller kommit upp i den nivån vi hade innan pandemin.
 • flera för/skolor ligger direkt vid Kvarnholmsvägen som skapar kaos på morgonen – Vilans skola, Finnboda förskola, Ebba Braheskolan.
 • cykelbanan längs med Kvarnholmsvägen korsar Kvarnholmsvägen ett antal gånger.

Trafikstockningar, fortkörning & otrygghet

Konsekvenserna av trafikökningen märks i form av

 • Köer mellan Finnboda och Henriksdal vissa tider på dygnet. Det kostar inte bara värdefull tid utan bilarna blockerar också för tvärgående räddningstrafik. Rondellerna som blockeras av bussar som köar är ännu en historia för sig.
 • Förseningar: Buss 402, 53 och 469 har svårt att hålla tiderna. Buss 53 fick en ny rutt via Kvarnholmsvägen för att spara sex minuter. Men nu visar det sig att det är bara två minuter.
 • Fortkörning, olyckor & otrygghet: Både polisens kontroller och boende vittnar om att många trafikanter inte längre håller sig till hastighetsbegränsningar. Antal olyckor på Kvarnholmsvägen växer. Föräldrar är oroliga för sina barn eftersom Ebba Brahe skolan, Finnboda förskola
  och Vilans skola och förskola ligger intill vägen.
 • Buller: Allt fler klagar på bullret från trafiken, speciellt boende i Finnboda hamn som har sina uteplatser intill Kvarnholmsvägen men även boende i de nya husen på Kvarnholmen
Trafikstockningar på Kvarnholmsvägen
Trafikstockningar på Kvarnholmsvägen

Utred lösningar nu!

Ytterligare 1900 bostäder är planerade i Gäddviken och på södra Finnberget. Lika många bostäder ska byggas i Henriksdal och Finnboda. Jag föreslår därför i min motion att Nacka kommun bör

 • löpande utreda trafiksituationen på Kvarnholmsvägen i takt med att nya lägenheter byggs
 • identifiera och sätta in åtgärder för att förhindra trafikstockningar och fortkörning men även för att begränsa trafikbuller och för att öka trafiksäkerheten vid skolor och övergångsställen, gärna i dialog med byggbolagen för att inte behöva vänta tills kommunen tar över vägar från dessa.

Alliansen säger att man redan gör tillräckligt

Styrande Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna) i natur- och trafiknämnden anser inte att man behöver vidta några åtgärder.

[Det] pågår ett systematiskt arbete för att identifiera, prioritera och sätta in åtgärder i syfte att förhindra trafikstockningar och fortkörning, för att begränsa trafikbuller och för att öka trafiksäkerheten vid skolor och övergångsställen.

Tjänsteskrivelse Dnr NTN-2023-00172

Kommunen tycker att boende klagar för lite

Positivt är att trafikenheten säger sig redan ha identifierat ett behov att genomföra trafikutredningar av mer övergripande karaktär, däribland längs med Kvarnholmsvägen.

Samtidigt säger trafikenheten att vi boende har klagat för lite på buller, trafiksäkerheten, fortkörning m.m.

Under de senaste åren har ett endast ett fåtal förbättringsförslag och synpunkter inkommit som rör trafiksäkerheten och kollektivtrafiken på eller intill Kvarnholmsvägen.

Tjänsteskrivelse Dnr NTN-2023-00172
Rondellen i Saltsjöqvarn
Rondellen i Saltsjöqvarn

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: